آیا زمان آن نرسیده که به مواد اساسنامه جبهه ملی ایران که خود تدوین کرده ایم پایبند باشیم.!.؟ جمال درودی عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران

۳۰ خرداد ۱۳۹۵

  گروهی ازاعضای شورای مرکزی وفعالین جبهه ملی ایران درخردادماه ۱۳۹۰ طی یک نامه سرگشاده به “ملت بزرگ ایران ” اعتراضات قانونی خودرادرجهت جلوگیری ازانحرافات […]

نامه سرگشاده ۹۰ نفر از ملیون ایران به رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی، هاشمی رفسنجانی  

۲۳ خرداد ۱۳۹۵

نامه سرگشاده ۹۰ نفر از ملیون ایران به رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی، هاشمی رفسنجانی   نامه سرگشاده ۹۰ نفر از فعالان سیاسی ملی و آزادیخواه، خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی در بهار ۶۹، نامه ای مهم و […]

1 74 75 76 77 78 87