آیا مجازات در ملاء عام در کاهش جرایم موثر است؟ امیر رزاقی، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی هموند کار علوم اجتماعی مهستان جبهه ملی ایران

۱۲ تیر ۱۳۹۵

سال‌هاست جامعه شاهد مجازات افرادی در ملاء عام می‌باشد که در دادگاه‌های قضایی حکم بر محکومیت آنها صادرشده است،. فارغ از اینکه آیا برخی از […]

1 73 74 75 76 77 87