به مناسبت سیزدهمین سالگرد درگذشت دکتر پرویز ورجاوند مردی برای آینده که به گذشته پیوست- کورش زعیم، هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران

۲۰ خرداد ۱۳۹۹

ما امروز به یاد میاوریم پرویز ورجاوند را، هموند شورای رهبری و سخنگوی جبهه ملی ایران، مردی برای آینده، که زودهنگام با مرگی مشکوک به […]

1 2 3 57