بـیـانـیـه هـا

پیشنهادات جبهه ملی ایران به هیئت حاکمه:جمهوری اسلامی میتواند با برداشتن این چند گام، خود وملت ایران را از بن بست‌ها و آینده مبهم و نا مطلوب برهاند

۷ مرداد ۱۳۹۷

هموطنان عزیز، ملت شرافتمند ایران، عمل کرد حکومت جمهوری اسلامی در این مدت چهل سال به گونه‌ای بوده که اکنون این حکومت به جبر تاریخ […]

1 2 3 4 5 6 10