بـیـانـیـه هـا

بیانیه جبهه‌ملی‌ایران-سامان‌ششم در محکومیتِ‌ صدور و اجرای احکام اعدام و نقض حقوق متهمین سیاسی- عقیدتی در جمهوری اسلامی

۲۹ آذر ۱۴۰۰

سحرگاه امروز یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰ یک ایرانیِ کُرد بنام حیدر_قربانی در زندان سنندج اعدام شده است. آقای قربانی متهم بوده که در قتلعمدمسلحانه ۳پاسدار […]

1 2 3 4 5 29