کـورش زعـیـم

سخنان حسن روحانی درباره تحریم وزیر خارجه و احتمال مذاکره با امریکا گفتگوی رادیو فردا مجله نیمروزی (محمد ضرغامی) با کورش زعیم

۲۵ مرداد ۱۳۹۸

ضرغامی:  به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید در این نیمروز گرم مردادماه. همانطور که در خبر هم شنیدید، حسن روحانی، رییس جمهوری ایران دیداری […]

1 2 3 18