دیـدگـاه هـا

رابطه ایران و اعراب به رابطه ایران و آمریکا پیوند خورده – سیاست تنش زدایی جواب می دهد: گفت و گوی زهراخدایی با دکتر داود هرمیداس باوند

۱۲ آذر ۱۳۹۴

داود هرمیداس باوند می‌گوید: هر زمان که امکان فضای مساعدی در روابط ایران-آمریکا عملی شده، کشورهای عربی منطقه به سمت ما نزدیکتر شده‌اند. گفت و […]

1 23 24 25 26 27