داود هـرمـیـداس بـاونـد

دکتر باوند: نافرجامی سیاست خارجی ایران؛ آسیب‌شناسی دیپلماسی چهل ساله جمهوری اسلامی

۲۲ بهمن ۱۳۹۷

داود هرمیداس باوند در گفت‌وگو با دیپلماسی ایرانی در خصوص آسیب شناسی دیپلماسی چهل ساله جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که اگر بخواهیم واقع گرایانه به مسائل نگاه کنیم ایران در این چهل سال در عرصه سیاست خارجی با یک نافرجامی روبه رو بوده است، اگر نگوییم که با یک ناکامی مواجه است.

1 2 3 4 9