Articles by Author1

رابطه ایران و اعراب به رابطه ایران و آمریکا پیوند خورده – سیاست تنش زدایی جواب می دهد: گفت و گوی زهراخدایی با دکتر داود هرمیداس باوند

۱۲ آذر ۱۳۹۴

داود هرمیداس باوند می‌گوید: هر زمان که امکان فضای مساعدی در روابط ایران-آمریکا عملی شده، کشورهای عربی منطقه به سمت ما نزدیکتر شده‌اند. گفت و […]

۳۰ تیر، گرانیگاه یادبود و یادآوری تمامی شهدای راه آزادی از انقلاب مشروطیت تاکنون: دکتر داود هرمیداس باوند , سخنگوی جبهه ملی ایران

۱۲ آذر ۱۳۹۴

در جریان تاریخ عصر جدید رویدادهای ناظر به جنبش‌های آگاهانه مردم برای تغییر بنیادین وضع موجود مانند پایان دادن به نظام استبدادی وقت ، نیل […]

1 84 85 86 87