۱۴اسفندسالروزدرگذشت دکترمصدق بزرگ، سلسله جنبان بیداری ملل شرق و بنیانگذارجبهه ملی ایران را گرامی میداریم-جمال درودی ( عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران )

۱۲ اسفند ۱۴۰۰   |  لینک کوتاه شده :


ای ناخدای پیر … برخیز … نه وقت خفتن است … کشتی درگل مانده دراین دریای طوفانی وتنها تو هستی که میتوانی آن را به ساحل امن هدایت کنی …
ای دریغ از تو تهی ایران زمین …
۸۰ سال پیش ایران در اشغال سربازان بیگانه قرار گرفت و پل پیروزی نامیده شد. و قراربراین شدکه پس از پایان جنگ متفقین از ایران خارج شوند، جنگ پایان یافت ولی دولت شوروی همچنان شمال ایران را زیرسیطره خود نگه داشت وحتی برای آذربایجان حکومت خود مختار تعیین کرد. درآن شرایط سخت وبحرانی نه شاه جوان قدرت و توان آن را داشت ونه شخصیتهای سیاسی چون زنده یادان :
قوام السلطنه ، علاء ، تقی زاده .
هیچکدام موفق نشدند آذربایجان را به ایران باز گردانند ولی رئیس جمهور وقت آمریکا ترومن با یک تلفن سبب شدکه آذربایجان به مام میهن بازگردد.
رئیس جمهور آمریکا ترومن به استالین رئیس جمهور شوروی درمذاکره تلفنی هشدارداد که اگرسربازان خودرا فوراً از ایران خارج نکند من سربازان خود را به ایران خواهم فرستاد. این تهدیددرآن شرایط صورت گرفت که آمریکابه سلاح اتمی مجهز بودوشوروی آمادگی جنگ دیگری را نداشت وبه همین دلیل ایران را فورا تخلیه کرد. امیدواریم دیگر چنین حوادثی در تاریخ تکرار نشود
اینک به مناسبت سالروزدرگذشت دکترمصدق به فرازهایی ازسخنان مرحوم زنده یاد آیت الله طالقانی درتاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷ اشاره ای می‌کنیم : ( برادران،خواهران، فرزندان گرامی، امروز روز خاطره انگیزی است برای ملت ما، همه درپیرامون تربت شخصیتی مبارزو تاریخی جمع شده ایم. نام مرحوم دکترمحمدمصدق همان اندازه که برای هوشیاری وبیداری نهضت، مقاومت، قدرت ملی، خاطره انگیز است به همان اندازه برای دشمنان ما، دشمنان داخلی وخارجی و عوامل استعمار داخلی وحشت آورو نگرانی آور است. دکترمصدق دوازده سال پیش درحال تبعید درمیان این قلعه وبیابان چشم ازجهان فرو بست ولی قبراو، مزار او، نام او همه اینها برای دشمنان ملت وحشت انگیز بود. چه سالهایی که گذشت و مردم ما، ملت باوفای ما، ملت هوشیار ما برای زیارت قبر او، برای زنده کردن نام و نهضت او بسوی مزاراو می آمدند و پلیس ومامورهای دژخیم اززیارت کردن وفاتحه خواندن بالای قبراو وحشت داشتندو همه راه ها را بر روی ما و همه ملت ما در این گوشه بیابان می بستند. چرا؟ مگرچه بود دکترمصدق؟! دکتر مصدق خفته درخاک، چشم ازجان دوخته چه وحشتی از اوداشتند؟ دکتر مصدق مجموعه است، نام او، راه و روش او از مبارزه بیش از نیم قرن ملت ایران. دکتر مصدق در پی های نهضت های پیش ازخود وادامه نهضت های پس از وفاتش حلقه ای و واسطه ای بود برای ادامه نهضت مردم ایران علیه ظلم و استبداد و استعمار و استبداد، این نام واین مزار همیشه مورد توجه مردم ایران و دنیای آزادو آزادیخواه بوده است و خواهد بود. امروزکه ما در اطراف مزاراو جمع شده ایم پیش از اجتماع ظاهری ما باید مرکز اجتماع فکر اندیشه انقلابی ملت ما باشد. ماتاچندی قبل چنین روزی را باورنمیکردیم که همه ما از اطراف واکناف درچنین مکانی باهم جمع بشویم و راه مصدق و راه و روش مصدق را باز زنده کنید. دکتر مصدق مجموعه است از سلسله حوادث و موج های قبل ازخود و بعد از خود … دکتر مصدق چرا پیروز شد دکتر مصدق چرا به حسب ظاهر نه واقع شکست خورد چرا این موج برخاست و دو مرتبه آرام گرفت؟ … شخصیت‌ دکترمصدق چه بود؟ کدام دکتر مصدق مردی بود تحصیل کرده و در زندگی اشرافی، در دربار با پیرامون دربار تغییر کرد و تحول پیدا کرد و مرد ملت شد، مرد نهضت شد، … دکترمصدق مانند یک پزشک ماهر انگشت روی نقطه دردگذاشت وگفت ما بایددردنیای شرق وغرب بیطرف باشیم تزعدم تعهد را ابراز کرد. همان تزی که ناصر،نهرو و سوکارنو همه دنبال کردند …. نهضت اوج گرفت، چه شد که اوج گرفت؟ و همه نیروها در یک مسیرحرکت کردند. نهضت دکتر مصدق خاورمیانه را تکان داد … مابالای تربت مرحوم دکترمصدق زیر این آسمان مطهر سوگند یادکنیم که همه باهم ، هم عهدی، سوگند یاد میکنیم که همه با هم یک دل ، یک زبان در راه نجات ملت مان کوشا باشیم … ) یادش گرامی
پاینده ایران

۱۴ اسفند ۱۴۰۰