یادگاری خاطره انگیز از جلسه شورای جبهه ملی ایران در دهه هفتاد با حضور شادروان لباسچی

۱۱ خرداد ۱۴۰۰   |  لینک کوتاه شده :

به یاد عزیزان از دست رفته

نام بعضی نفرات
رزق روحم شده است.
وقت هر دلتنگی،
سویشان دارم دست
جرئتم می‌بخشد
روشنم می‌دارد.

یادگاری از جلسه شورای جبهه ملی ایران در دهه هفتاد با حضور شادروانان لباسچی، ناصر فربد، ، علی اردلان، پرویز ورجاوند در سرای مهندس کورش زعیم به یاد عزیزان از دست رفته وارزوی سلامت برای هموندان رهبری جبهه ملی ایران -ششم اقایان علی رشیدی ، کورش زعیم

ناصر فربد، علی رشیدی، علی اردلان، کورش زعیم، پرویز ورجاوند، بانو اردلان، حسن لباسچی. ایستاده بانو رشیدی و بانو لباسچی: جلسه رهبران جبهه ملی ایران (با شام) منزل زعیم