” گپی با زعیم”-جمال درودی(عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران)

۲۳ دی ۱۴۰۰   |  لینک کوتاه شده :

دراین نوشتار سعی دارم به اتفاق آقای زعیم از گذشته وحال یادی کنیم :
بعنوان پیش گفتار به سه نکته اشاره ای میکنم :
۱- در پلنوم ۸۲ که ۱۱۰نفر از فعالین و شخصیتهای ملی حضور داشتند آقای زعیم با ۳۵ راُی نفر ۳۴ از ۳۵ نفر شدند.
۲- در انتخابات آبان ۹۷ شوراء که ایشان با راُی خود آن را تائید کردند تنها از ۲۰ نفر عضو شورا سه راُی آوردند .
۳- ضمناً در تمام دوران ۴۰ ساله فعالیت ایشان فقط ۲ باربازدادشت شدن که هیچکدام در رابطه بافعالیتهای جبهه ملی نبوده …. بگذریم!.
دراول آذرماه ۱۴۰۰طی نامه ای بعنوان (هر دم ازاین باغ خسی میرسد !…)
دراین نامه نقدی داشتم بر اعمال آقای زعیم در رابطه باجبهه ملی ششم و انتظار پاسخ داشتم .
مجدداً درتاریخ ۸ دیماه ۱۴۰۰ طی نامه ای تحت عنوان (چه کاشتیم …. چه برداشتیم ؟! ….) به کجرویهای ایشان و اعمال خلاف اساسنامه اشاره ای داشتم و بازخواستار آن شدم که بفرمایند در این ۳ سال اخیر با جبهه ملی چه کردند؟ و ۸ مورد از مواد اساسنامه را نه تنها عمل نکرده بلکه برخلاف آن عمل نموده اند.
پس از مدتها سکوت در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۰ نامه ای که مخاطب آن من بودم. انتشار دادند که درآن راست ها و دروغ ها و توهمات خود را درهم آمیختند وبجای پاسخ به اعتراضات من شجره نامه سیاسی خود را ارائه دادند.
این رنجنامه میبایست در مجامع بین المللی مطرح میشدکه حتماً جایزه صلح نوبل نصیب ایشان میشد بنظرمن بهتر آنست که هر چه زودتر به یک روانپزشک مراجعه کنندشاید بتوانند توهمات ،کیش شخصیت و خودبزرگ بینی که در وجودشان نهادینه شده درمان کنند.
آقای زعیم شما پیرو مکتب گوبلز هستید که میگفت دروغ هرچه بزرگتر اثرش بیشتر . خوشبختانه موفق شدیداقتصادازهم پاشیده چین را سر وسامان دهید!
و سران سپاه به دفتر شما آمدندو نقشه های جنگی را روی میز پهن کردند و از شما یاری خواستند برای مسائل جنگی و جنابعالی روی نقشه ها ی جنگی علامت گذاری کردیدو محل رادارها را تعیین کردیدکه این خود سبب یکی ازموفقیتهاو پیروزی جنگ ۸ ساله شد. و ضمناً اعلان داشتید.(در دوران جنگ این من بودم که به وزیردفاع که یک داروساز بودبه درخواست خودش طرح دانش دفاع غیر عامل را که شامل روش کاربرد و دفاعی انواع موشکها را رایگان نوشتم. درجنگ من بودم که بدون هیچ چشم داشتی اصلاح و نصب رادارها را برای شکار جت های دشمن و انفجار موشکهای شلیک شده به تهران را دادم و نیز کمکهای خطیر برای جلوگیری از شیمیایی شدن بیشتر رزمندگان همگی بدون هیچ چشم داشت … )و از این مهملات چه بسیار ! و شرم آوراست که نام بزرگان و شخصیتهای جبهه ملی ایران را چون دکتر صدیقی،دکتر سنجابی،علی اردلان را و ده نفر دیگر ازاین شخصیتها ملی را ببرید و ادعا کردید که استاد راهنما و هدایت کننده آنها بودید.
آقای محترم تمام نوشته ها و گفته های شما درمحافل سیاسی به جوک تبدیل شده است.
درنامه کذایی اظهارداشته اید که تو چه کردی ؟ و چنین گفتید (شما میگویید رسالتی درجبهه ملی دارید بگوئید این رسالت چیست که هیچکس در این ۷۰ ساله چنین ادعائی نکرده است برای اعتلای جبهه ملی و برای نجات میهن چه کرده اید؟ یک مثال عملی بزن تنها یک مثال من را قانع میکند ….).
رسالت من جلوگیری از کجرویها افرادی چون تو بوده و تا زنده هستم به این راه ادامه خواهم دادو خواستید که من چه
کرده ام ؟ من درطول زندگی هرگزجبهه ملی را نردبان ترقی خود قرار نداده و چون سربازی ساده در سنگر جبهه از آرمانهای آن دفاع کردم ولی برای اولین باراجباراً علیرغم میل باطنی ام و روش دیرینه نکاتی چند از آنچه دیگران و اسناد و مدارک نشان میدهد راجهت آگاهی ذیلاً اعلام میکنم :
زنده یادحسین شاه حسینی درکتاب ( آنسوی خاطر ه ها) که از فعالیتهای ۷ نفردرنهضت مقاومت ملی یاد کرده اند. درابتدا در رابطه با من که ۳۵ صفحه آن را اشغال کرده چنین نوشته اند     ( جمال درودی از مبارزین وفعالین جدی عرصه مبارزات ملی است که کمتر شناخته شده است او فعالیت سیاسی خود را از اواخردهه ۱۳۲۰ باحضوردر مراسم منزل آیت اله سید ابوالقاسم کاشانی شروع کرد در ادامه با پیوستن به حزب زحمتکشان ایران ‌. درودی تا پیروزی انقلاب ازجمله یاران صمیمی و با وفای جبهه ملی ایران بود ….).
شادروان دکتر مسعود حجازی درکتاب دوجلدی ( رویدادها و داوری ‌….).
که خودیک تاریخ دهه چهل جبهه ملی است ۴بار در رابطه بامن مطالبی نگاشته از جمله : (جمال درودی از سال ۱۳۲۹ از اعضای حوزه و سپس عضو کمیته یوسف آباد بود و پس از کودتای ۲۸ مرداد بیش از ده سال تمام، منزل آنها مرکزتجمع افرادمبارز و در اختیار جلسات مختلف قرار داشت. جمال درودی منزل پدری و تمام امکانات شخصی خود را دراختیار حزب نهضت مقاومت ملی قرار داد و آیت اله درودی با علاقمندی و احساسات خاصی نسبت به دکترمصدق درمجموع فعالیتها مشارکت میکرد و جمال درودی همواره  برای هرگونه فعالیت و اقدام درجهت مبارزات ملی پیشقدم بود …..).در دهه شصت که شمشیرارتدادبالای سر جبهه ملی قرار داشت زنده یادان : علی اردلان و حسین شاه حسینی و ۵۰ تن ازشخصیتهای ملی و من هیئت حسن نیت را تشکیل دادیم و بیش از ۲ سال ادامه داشت و در کمیسیون تحریریه آن من حضور داشتم و ۱۳ بیانیه انتشارداده شد که ۴ تای آنها شخصاً نوشتم ودر مساله نامه ۹۰ امضایی همگان تحت تعقیب قرار گرفتند و اکثراً به زندان افتادند من مدت یکسال مخفیانه زندگی کردم که شرایط بسیار سختی و ناگواری برای خانواده من بود. دراینجا حیفم آمد که نامه ای از زنده یاد علی اردلان و یادی از آن نکرده باشم. درگزارش اوبمناسبت مسائل حسن نیت که در واقع رنج نامه ای بود بطور خلاصه ای از آن یاد آور میشوم : (دراواسط سال ۱۳۶۵ بعضی ازهمفکران که ازگذشته دوردرجبهه ملی ایران فعالیت داشتند با شوق به خدمت وعلاقه به سرنوشت مملکت بر آن شدند دورهم بنشینند درباره گرفتاریهای عمومی و آشفتگی اجتماعی و تنگناهای کشور را فرا گرفته است با توجه به آینده تاریکتری که پیش بینی میشد به گفتگو بپردازند. و در پایان گزارش آمده باری آن روزگار سپری شد کاروان رفت ، و از آتشها خاکستری بجای ماند که اینک در این دفترگرد آمده است و به نشانه یادبود ، عرضه و به یاران مقاوم ملیون و وطن دوستان با وفا و دردآگاه تقدیم می گردد ….علی اردلان خرداد ۱۳۷۳…).
در رابطه با پیام جبهه ملی از شماره ۱تا ۱۸۴ با تیتراژ دو هزارتا شماره به مدت ۱۷ سال بتنهایی آن را انتشار دادم . و ۴بار دراین رابطه دستگیر شدم که در شماره ۱۳۸ پیام جبهه ملی آمده (به آگاهی خوانندگان ارجمندی که پیام جبهه ملی شماره ۱۳۷ را تاکنون دریافت نکردند میرسانند که در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه کلیه شمارگان زیراکس شده ” پیام جبهه ملی” نشریه داخلی بهمراه آقای جمال درودی عضو شورای مرکزی و مسئول چاپ و توزیع نشریه بوسیله مقامات وزارت اطلاعات در محل چاپخانه توقیف گردید. آقای درودی بمدت ۴ روز در بازداشت بسر بردند….‌).
و در رابطه با روزنامه سوء قصدی بر علیه من انجام شد که بمدت یکسال روی صندلی چرخدار قرار گرفته و در روزنامه پیام جبهه شماره ۱۰۰ در آغاز ستون اخبار آمده ،تصادف درودی :
( بامداد روز دوشنبه ۲۲ بهمن آقای جمال درودی مسئول نشریه پیام جبهه ملی ایران درحالیکه کنار خیابان ایستاده
بودند با یک خودرو پیکان که ناگهان با سرعت زیاد با دنده عقب بسوی او در حرکت بود برخورد کرد و بمیان خیابان پرتاب شد .درودی از ناحیه لگن در سه نقطه دچار شکستگی شد و در بیمارستان فیاض بخش بستری است و توان حرکت از او سلب شده است .اعضای فعال جبهه ملی ایران باید بیشتر مراقب پیرامون خود در خیابانها باشند …).
از سال ۱۳۳۴ نامه هایی و مقالاتی در جراید انتشار دادم که متاسفانه تعداد آنها را بیاد ندارم. برای نمونه به چند نامه انتقادی که راجع به نقد آیت اله کاشانی ،رضا پهلوی ،فرح دیبا، دکتر موُید زاده که همگان در زمان خود مورد بحث محافل سیاسی قرار گرفت. نوشتاری در یادواره زنده یادان،دکتر صدیقی،علی اردلان و دکتر ورجاوند درمجله ایرانمهر که مورد استقبال همگان قرار گرفت.
اگر به یاد داشته باشید در زمانیکه در زندان بودید و مرتب از آنجا با من تماس میگرفتید که کاری برایت انجام دهم من نامه ای سر گشاده و اعتراض آمیز به ریاست جمهوری درباره بازداشت نوشتم با امضای خودم چون هیچکس از یاران امروز شما حاضر به امضاء ذیل آن نبودند البته از بزرگترین اشتباهات من بود.
آقای زعیم آنچه شما خواستید من گفتم و آماده ام در یک مناظره یکدیگر به نقد بکشانیم تا شاید خیلی از مسائل روشن شود .

پاینده ایران
جمال درودی(عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران).
۲۵ دی ۱۴۰۰