گزارش گونه‌ای از یک محفل؛ تشریح فعالیت ngo جدیدی با هدایت روحانی زاده‌ای با سعه صدر وتحصیل کرده – ضیاء مصباح(جبهه ملی ایران- تهران)

۲۹ مهر ۱۳۹۷   |  لینک کوتاه شده :

 

بانی و مبتکر درک مناسبی از شرایط اجتماعی دارد، عالم زاده ای پرهیز کار و از گروهی است که قبل از انقلاب با اخذ درجه فوق لیسانس از دانشگاه تهران با درجه مطلوب راهی اروپا شده تا میراثی از روحانیون غیر انقلابی بشمار رود و نام نیک پدر را محفوظ دارد، بدون اغراق با سواد و اندیشمند بوده ، مستقل و فرهیخته و طی ۴ دهه اخیر مسئولیتی نپذیرفته.

نشست افتتاحیه این جامعه – با حضور اندیشمندان وطن در سالنی عمومی آنهم با نوازندگی خانمها، شاهنامه خوانی دختران جوان با پوششی جالب و مناسب ایفای نقش هنر مندانه آنان، که در این سالها در مجامع این چنینی- کمتر دیده شده، اجرا و مدیریت بسیار مطلوب خانمی سخنور، خوش برخورد، شیک پوش و مرتب، شعر خوانی دیگر بانوئی که بسیار شیوا و با محتوی اجتماعی – سیاسی مناسب روز شعر میسراید و به زیبائی و با احساس تمام دیکلمه مینماید، سخنرانی اندیشمندانی هشیار و پویا در حضور اکثریتی از خانم های فعال اجتماعی و جوانان که آزادوار حرف دل مردم را در این وانفسا میزنند و فراتر از خواسته میزبانان و کنترل کنندگان به دردها می پردازند – آنچنانکه جمع میطلبد و بدون دردسر و تذکراتی که بعید مینماید.

این نشست در مبحث «داریوش هخامنشی شاه ایرانیان باستان » بود و نقبی به تاریخ کهن کشورمان همزمان با «جشن مهرگان» با حضور زرتشتیان معتقد به «پندار نیک » که از هر منظری قابل تامل مینمود و واقعا بوی وطن و ملت بمشام میرسید.

توجه بفر مایید آنچه آمد در سالنی متعلق به شهرداری و تحت تسلط عوامل حکومت برگزار شد.

نشست که برای موسسین با پذیرائی مطلوب و مناسب، با انبوهی میهمانان، هزینه فراوانی در برداشته و جز نام نیک هدفی ندارند و چنین باد- با آرامی بپایان میرسد و ساعتی حضار را به وادی فضیلت رهنمون شدن که حدیث مفصل خواندن دارد.

قصد یادداشت این نکته است که بدانیم سیستم با میدان دادن به دوستانی که وصفشان رفت و آزادی عمل چنانکه آمد، نوعی بکار گیری سوپاپ گونه را در همین غوغا – هدف دارد تا: توهین به پول رایج، ارز و گرانی و مصیبت معاش اکثریت جامعه، آنهم در موقعیکه اعتراضات بحق سیاسی اجتماعی و مدیریتی دانشجوئی، اعتصاب و حمایتهای صنفی، نا هماهنگ بودن نظام سلطه و دولت در دولت بودن سیستم، تهدیدات و تحدیدات اهالی فکر و فضیلت، نا کافی بودن باده ها به مستی در هنگامه دخل۱۰ و خرج۱۰۰، آه و فغان حقوق بگیران ثابت در پی گوجه فرنگی و سیب زمینی کیلوئی ۵ هزار تومان و هزاران نکته دیگر- کم رنگ شود.

به روابط بین المللی که حدیثی دیگر دارد و دشمن تراشی هائیکه لازمه دوام و بقای سیستمهای پایه گذاری شده بر توده گرائی با ببازی گرفتن اعتقادات مذهبی است نمی پردازیم.

.با فراهم سازی و توسعه اینگونه نشستها در گوشه و کنار شهرمان، اعتر اضات را بنوعی آرام و حسب مصلحت نظام هر آنچه حرام و ممنوع بود مجاز میشمرند و بر تکرار آن البته در شهرهای بزرگ بنحو چشمگیری همت میگمارند.

دوستان هشیار ناظر و فعال که از این فرصتها استفاده مطلوب در مسیر دمیدن بر روشنگری و عنوان مصیبتها مینمایند ، چنانچه با مقاومت و تذکر مواجه شدند نبایستی تن به استفاده ابزاری از خود و اعتبارشان بدهند که تمکین نکردن بسود منافع ملی مغفول مانده تمام خواهد شد.

آنچه که آمد از تریبون همین مجلس بیان شد و انعکاس گسترده ماجرا در آن سایت را برای آگاهی دیگر متفکرین فعال داخل کشور ضروری میداند.

گزارش مختصر ماوقع به دلایل بسیار هشداری است که استفاده ابزاری از خود را نپذیریم.

برنامه های زیرکانه نظام نا بخرد فاسد در تدارک بکار گیری فعالین اجتماعی سلیم النفس نبایستی تحقق یابد .

غاصبان حکومت با طرد تدریجی پیشکسوتان مبرا از آلودگی و فساد که تجربه آسودگیهای مادی و اعتبار غیر قابل انکارجهانی دوران قبل از سال ۵۷ را پیوسته باخود یدک میکشند و مسئول بروز این فاجعه ، در این هنگامه اجتماعی – سیاسی و خانمان برانداز تر از همه اقتصادی، بازگشتی دو باره و با نیت ابزاری بسوی آنان نموده اند.

ملیون وطن در برابر جوانان میلیونی افسرده و گرفتار روز مره گی شرمنده و سرافکنده مانده اند – و در این مقطع بایستی هشیارانه از همه امکانات موجود در پیشبرد برنامه های اجتماعی خود استفاده نمایند.

و باید بدانند که شایسته نیست ناخواسته نقشی مطابق خواست سیستم و در جهت آرام شدن معترضین بعهده گیرند که مشارکتی دوباره در ادامه حکومت جهل و فساد و پایان دادن به اعتبار ایران و ایرانی و بر خلاف مصالح واقعی ملک و ملت خواهد بود .