گزارش ساختار تشکیلاتی جبهه ملی ایران سامان ششم :دکتر امیر رزاقی- سخنگوی جبهه ملی ایران – سامان ششم

۶ شهریور ۱۳۹۸   |  لینک کوتاه شده :

درود به  هموندان و دوستداران جبهه ملی ایران – سامان ششم

با توجه به پرسش های برخی از هموندان و دوستداران در داخل و خارج از کشور در خصوص تغییرات ساختار تشکیلاتی جبهه ملی ایران – سامان ششم لازم دانسته می شود جهت زدودن ابهامات و پاسخ به پرسش ها توضیحاتی ارایه گردد.

در دنیای مدرن امروز تغییرات و تحولات شتاب بسیاری یافته است و تشکل های سیاسی برای تداوم کارآیی و پویایی نیاز است خود را با ابزار، لوازم و ملزومات زمان همگام و همساز نماید؛ از اینرو جبهه ملی ایران که از دیرپای ترین و خوشنام ترین تشکل های سیاسی ایران است و همواره  نقش موثری در تحولات و ساختار نظام سیاسی ایران ایفاء نموده است برای تداوم نقش آفرینی در فضای سیاسی ضرورت نوسازی ساختاری را خود احساس نموده و در این راستا اعضاء با گفتگوهای متعدد و انجام آسیب شناسی ساختار پیشین به این نتیجه رسیدند که بایستی ساختار نوینی طراحی گردد. بدین رو در نشست شورای مرکزی به تاریخ ۹۸.۰۴.۲۱ تغییر ساختار و تعیین کارگروهی جهت انجام این مهم به تصویب اکثریت اعضاء رسید.

اعضاء کارگروه تغییر ساختار بررسی و مشورت های لازم را با دیگر اعضاء بعمل آورده و در نشست شورای مرکزی به تاریخ ۹۸.۰۵.۰۴ ساختار طراحی شده به اعضاء ارایه گردید و توضیحات لازم داده شد که پس از ارایه توضیحات رای گیری انجام گردید و ساختار جدید به تصویب اکثریت اعضاء رسید.

 

در ساختار تصویب شده جبهه ملی  ایران – سامان ششم بالاترین رکن تشکیلات کنگره ( پلنوم) و پس از آن شورای مرکزی می باشد؛ یکی از تمایزات آشکار و قابل توجه ساختار جدید با ساختار پیشین حذف شورای رهبری است که در ساختار جدید شورای رهبری حذف گردیده است.

بدنبال تصویب ساختار جدید در نشست شورای مرکزی در تاریخ ۹۸.۰۵.۱۸ برای برخی از ارکان ساختار انتخابات بعمل آمد که نتایج انتخابات برای آگاهی هموندان و دوستداران به شرح پایین ارایه می گردد.

  1. ریاست شورای مرکزی

برای ریاست شورای مرکزی جناب دکتر باوند با کسب اکثریت آرا بعنوان رییس شورای مرکزی برگزیده شدند.

  1. نایب اول ریاست شورای مرکزی

برای نایب اولی ریاست شورای مرکزی جناب دکتر رشیدی با کسب اکثریت آرا بعنوان نایب اول ریاست شورای مرکزی برگزیده شدند.

 

  1. . نایب دوم ریاست شورای مرکزی

برای نایب دومی ریاست شورای مرکزی جناب مهندس زعیم با کسب اکثریت آرا بعنوان نایب دوم ریاست شورای برگزیده شدند

 

  1. دبیر شورای مرکزی

برای دبیری شورای مرکزی جناب مهندس بختیاری با کسب اکثریت آراء بعنوان دبیر شورای مرکزی برگزیده شدند.

 

  1. سخنگو

برای سخنگویی جناب دکتر رزاقی با کسب اکثریت آراء بعنوان سخنگوی  برگزیده شدند.

 

انتخابات بقیه ارکان به نشست های آتی شورای مرکزی موکول گردید که در صورت آمادگی اعضاء آن انتخابات نیز برگزار خواهد شد.

در پایان لازم به گفتن است که بیانیه ها و دیدگاه ها و… جبهه ملی ایران – سامان ششم توسط سخنگو یا دفتر مردمداری به آگاهی عموم می رسد و هرگونه انتشار بیانیه و دیدگاه ها و… با عنوان جبهه ملی ایران – سامان ششم از سوی دیگر ارکان و یا اعضاء فاقد اعتبار سازمانی بوده و تخلف سازمانی محسوب می گردد .