گذر از منافع ملی، زیر نام شورای دوران گذار- شاهین سپنتا

۱۴ مهر ۱۳۹۸   |  لینک کوتاه شده :

 

۱- تشکلی سیاسی موسوم به «شورای دوران گذار» در حالی در لندن اعلام موجودیت کرده است که مشخص نیست بر اساس کدام واقعیت سیاسی، ایران را در آستانه ورود به یک دوره واقعی گذار ارزیابی کرده و اصل اول هر فعالیت سیاسی و مدنی یعنی شفایت را نادیده گرفته و در معرفی اعضای خود نوشته است:

« در حال حاضر، به منظور محافظت از هویت اعضای شورا، به‌ویژه آنهایی که در ایران زندگی می‌کنند، عملکرد ما به صورت نیم‌پنهانی است. اما، در اولین زمانی که امنیت اعضا فراهم شود تمامی آنها رسمأ معرفی خواهند شد. با این حال، آسوده خاطر باشید که اعضای شورا مورد تأیید شما خواهند بود.گذر از منافع ملی، زیر نام شورای دوران گذار…»

به این ترتیب مردم ایران باید «آسوده خاطر» باشند که «شورایی نیم‌پنهانی» همچون تیری در تاریکی قرار است برای نجات آنها پیش‌قدم باشد.

۲- این شورا در آغاز بیان‌نامه‌اش، اساس اعلام موجودیت خود را «بر پایۀ درخواست ملت ایران» بیان می‌کند اما روشن نمی‌کند که ملت ایران در کجا و به چه طریقی درخواست خود را به جمعی «نیم‌پنهان» برای عبور از دوران گذار تفویض نموده است؟

۳- این شورا پنج هدف اصلی را برای خود بر‌می‌شمارد که از این پنج مورد، در دو مورد مستقیما به رابطه ایران و آمریکا تاکید می‌شود و در ادامه وظایفی را برای خود بر می‌شمارد که نخستین مورد تسلیم‌شدن به ۱۲شرط «تحمیلی» دولت کنونی آمریکاست:

« موافقت با ۱۲شرط تحمیلی دولت کنونی آمریکا و اجرای این شروط به منظور پایان مجازات و تحمیل فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه ایران…»

به این ترتیب روشن نیست شورایی که در همین گام اول تسلیم «شروط تحمیلی» دولت بیگانه شده است، چگونه داعیه صیانت از منافع ملت ایران را دارد و خود را وکیل ملت می‌نامد؟

۴- این شورا یکی از وظایف خود را «تسهیل برای تأسیس یک نظام جمهوری مدرن و دمکراتیک» بیان می‌کند و راه رسیدن به آن را هم «انتخابات سالم، شفاف، و دقیق» می‌داند اما توضیح نمی‌دهد پیش از برگزاری انتخابات و مراجعه به رای مردم چگونه از نوع حکومت دلخواه ملت ایران که «جمهوری» می‌نامد، آگاه است؟

۵- این شورا یکی از وظایف خود را «حفاظت از تمامیت ارضی ایران» اعلام کرده است، در حالی که با تسلیم شدن به شروط ۱۲گانه آمریکا و کنار گذاشتن برنامه دفاعی کشور، عملا یکپارچگی سرزمینی ایران با رشد گروه‌های تجزیه‌طلب و دخالت نظامی بیگانگان در نبود یک نیروی بازدارنده و تدافعی قوی، در معرض آسیب جدی قرار خواهد گرفت.

۶- در یک جمع‌بندی فشرده، شورایی با اعضای گمنام، واداده در برابر فشار یک دولت بیگانه، با پیش ذهنیت از خواسته مردم (پیش از مراجعه به آرای مردم)، قصد دارد شرایط را برای دورانی مهیا کند که آن را دوران گذار می‌نامد. این در حالی است که چنین روزهایی در تاریخ معاصر کشورمان، یادآور ۸ سال از جان‌گذشتگی سربازان دلاور ایرانی در برابر یورش اهریمن به خاک اهورایی ایران است و ملت ایران از یاد نمی‌برند که همین دولت آمریکا و کشورهای عربی و اروپایی که امروز خواهان این هستند که ایران از برنامه دفاعی و موشکی خود و همچنین نفوذ راهبردی خود در منطقه صرف‌نظر کند، در دوران ۸سال دفاع مقدس از میهن همه توان سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را صرف حمایت از ارتش متجاوز صدام کردند و از هیچ کوششی برای مخدوش کردن یکپارچگی سرزمینی ایران فروگذار نکردند.

پس به نظر می‌رسد، شورایی با ماهیت غیر‌شفاف و غیر دومکراتیک که از همین نخستین مواضع سیاسی، وابستگی و تسلیم محض شدنش به دولت بیگانه روشن است و واگذاری حقوق ملت را در دستور کار خود دارد نمی‌تواند مورد وثوق ملت و جریان‌های سیاسی قرار گیرد.

۷- اینجانب به عنوان یک کنشگر فرهنگی و سیاسی که سال‌هاست برای بهبود شرایط موجود با عضویت در سازمان‌های مردم‌نهاد و جبهه ملی ایران در راه دستیابی به آرمان‌های ملی تلاش می‌کند، بر این باورم که هرگونه سازمان، حزب، شورا، نهاد یا گروهی که داعیه تغییر شرایط موجود و بهبود وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و ترسیم آینده‌ای دموکراتیک برای ایران را در دستور کار خود دارد، به جای اتکا به دول بیگانه و تسلیم محض سیاست دولت‌های خارجی، باید به هم‌سویی با خواست ملت و مراجعه به آرای شهروندان متکی باشد، و منافع درازمدت ملی را قربانی منافع زودگذر حزبی و سیاسی خود در جهت کسب قدرت نکند./.

شاهین سپنتا- هموند جبهه ملی ایران
۹۸.۰۷.۰۷- اصفهان
🌿@shahinsepanta