چه کاشتیم … چه برداشتیم …؟!جمال درودی (عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران-سامان ششم )

۸ دی ۱۴۰۰   |  لینک کوتاه شده :


جناب آقای مهندس کورش زعیم دوست و هم اندیش ۴۰ ساله من، درزمانی که هیچکس نامی و یادی از شما نمیکرد وبه فراموشی سپرده شده بودی وحتی یکنفرحاضرنشدذیل بیانیه اعتراضی به بازداشت را امضاء کند، تنها من بودم که درنوشتاری تحت عنوان “اندیشه دربند ” درمجله ایرانمهر تو راچنین ستودم ( نگاشتن از انسانی عاشق ایران، پژوهشگری توانا، و نویسنده ای صاحب قلم ، متفکری با ایمان ، نقادی دلسوز، نظریه پردازی با اعتبار، تحلیل گری صاحب اندیشه، مبارزی سخت کوش واز همه با اهمیت تر شاگرد مکتب دکتر محمد مصدق …).
امروز درماندم که درباره ات چه بنویسم ازانسانی که به گفته خود باشیطان همگام شده است.آقای زعیم، با خودوجبهه ملی چه کردی وچه میکنی !؟
ضرباتی که دراین چند سال برپیکرجبهه ملی وارد آوردی کافی نیست ! به خودبیا. باید روزی به اعمال خوددردادگاه ملت پاسخگوباشی؟
امروزوظیفه خودمیدانم به‌علت رسالتی که درجبهه ملی دارم. حقایق راآنچنان که هست بیان کنم واز کجرویها جلوگیری نمایم.
درآغاز ، برای آنکه جبهه ملی را از سکون برهانیم و جنبشی در آن ایجاد کنیم بهتر آن دیدیم که جبهه ملی ششم را با حضور آقایان : دکترباوند، دکتر رشیدی، من و شما تشکیل دهیم. ما ۴ ستون اصلی جبهه ملی ششم شدیم و میاندیشیدیم که بزودی شخصیتهای ملی و مبارز و افراد منتخب پلنوم ۸۲ به ما خواهند پیوست. که متاُسفانه چنین نشد ودر حال حاضر جناب آقای دکتر هرمیداس باوند سخنگو جبهه ملی به علت کسالت در منزل خود قرنطینه شده اند.
و جناب دکتر رشیدی به بهانه کرونا و مسافرتهای خارج از کشور مدت ۲ سال است که از مسائل جبهه ملی به کلی دور مانده‌اند. و من به علت انحرافات از مواد اساسنامه ، شورای منتخب شما را به رسمیت نمی شناسم.
درنتیجه این بنائی که روی ۴ستون استوار بود. تنها امروز روی یک ستون لرزان قراردارد.
درنتیجه شما بایک شورای منتخب ، اهداف خود را پیاده میکنید و بقول معروف (خود میبرید و خود میدوزید و خود به قامت جبهه ملی میپوشانید.)
درحال حاضر ۸ مورد از مواد اساسنامه را زیر پا گذاشته اید و بر خلاف آن عمل میکنید.
طبق ماده ۱۶ اساسنامه که در آن تاُکید شده ( ۳۵ تن از اعضای شورای مرکزی از طرف کنگره جبهه ملی ایران با رای مخفی و اکثریت اعضای حاضردر جلسه انتخاب میشوند و ۱۵ تن دیگر با توجه به قسمت آخر ماده پانزدهم و رعایت مواد اساسنامه در صورت مقتضی از طرف شورای مرکزی انتخاب خواهند شد … تبصره دوم : درانتخاب اعضای جدید شورا باید افرادی که سابقه عضویت و فعالیت آنهادرسازمانهای جبهه ملی ایران محرز است و واجد صلاحیت عضویت شورا هستند حتی الامکان مقدم شمرده شوند ….).
آقای محترم آیا یکنفر از اعضای شورا منتخب شما با این مواد اساسنامه همخوانی دارد؟
افرادی را به شورا معرفی کرده اید که هیچگونه سابقه سیاسی و ارتباطی با جبهه ملی ندارند ، بنابراین بدرستی باید اذعان کرد که این شورا جبهه ملی نیست بلکه شورای منتخب آقای زعیم است. و کسانی را به شورا دعوت میکنید که تنها در خط شما قرار گیرند واگر کسی انتقادی بکند اخراج میشود.
خود می آورید و خود میبرید، چه کسی به شما این اجازه را داده ، نمیدانم !
امروز من شرم دارم که در کنار شورایی قرار گیرم که از درون آن این صداها تراوش میکند. ( ۲۸ مرداد کودتا نبود بلکه قیام ملی بوده، مصدق نافرمانی کرد … ازابتدا تا امروز تمام رهبران جبهه ملی ایران خائن بودند و به ملت خیانت کردند …
وخواستار تغییر بنیادین جبهه ملی هستند ….). و امثال اینگونه صداها که از شورای انتخابی شما برخاسته و شما درمقابل این جریانها سکوت اختیار کردید و بنحوی آنها را تائید کرده اید.
بدون مقدمه اعلام میفرمائید که هیئت رهبری برای مدت یکسال کلیه اختیارات خود را به شورا انتقال داده بفرمائید، کدامیک از اعضای هیئت رهبری چنین تصمیمی اتخاذ کردند شما از بالای سر هئیت رهبری بیانیه صادر میکنید.! و بنام جبهه ملی اهداف و نظریات خود را ارائه میدهید ازجمله : گفته اید (دریک انتخابات آزاد هرکس که پیروز شد ما درکنار آن قرارخواهیم گرفت حتی اگر آن کس شیطان باشد …)
آقای محترم اگر جبهه ملی میخواست باشیطان همگام شود در۷۰ سال پیش شده بود. البته این گفته شما برای کسی پوشیده نیست که چراغ سبزی بود به رضا پهلوی ودرجای دیگراعلام میکنید که رئیس جمهور وقت آمریکا فشار بیشتری به ایران وارد آورد از این نوع مهملات چه بسیار ! و آنچنان بر اسب سرکش خود می تازید که ۴ نفر را علیرغم تبصره دو ماده ۱۶ که هیچگونه با جبهه ملی ارتباطی نداشته و ناشناس میباشند به شورا دعوت میکنید .
در حالیکه جناب آقای دکتر هرمیداس باوند سخنگوی جبهه ملی (سامان ششم) میباشند و تاکنون استعفاء و یا کناره گیری نکردند چگونه شما بعنوان سخنگو اعلام موجودیت میکنید ؟ و برای خودتان معاون تعیین میکنید؟
آقای زعیم دوست دیرینه من میدانم که گفتارمن کوچکترین تغییری درماهیت و روش شما نمیدهد و به همان راهی که انتخاب کرده‌اید خود سرانه ادامه میدهید ولی من برای ثبت در تاریخ آن را انتشار میدهم و همچنان جلوی کجرویها را خواهم گرفت و در آینده نزدیک به مسائلی خواهم پرداخت که زیاد خوشایند شما نخواهد بود .
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقیست .
پاینده ایران

۸ دی ۱۴۰۰