پیام جبهه ملی ایران به مناسبت درگذشت هنرمند آزاده عباس کیارستمی

۱۶ تیر ۱۳۹۵   |  لینک کوتاه شده :

bavand-hermidas
به یاد هنرمند و اندیشمند فرزانه
عباس کیارستمی

هنر و اندیشه دو ستون بنیادین فرهنگ تاریخی ایران و بی شک از آن جوامع صاحب فرهنگهای خلاقه و پویا بوده است. در این رهگذر هنرمندان، ادبا، شعرا و عرفای ایران تجلی بخش این دو ارزش والا و حافظ، استمرار بخش و پویایی آن بوده اند.
کیارستمی هنرمند متفکر و نواندیش نیز در این راستا در پرتوی آفرینندگیهای هنری اش که نماد و نمودی از روح ناشناخته طبیعت و زیباییهای مستتر در آن و ندای دوستی، انسانیت، صلح ، یگانگی و آزادی ناشی از آن را به جهانیان عرضه داشته است.
جبهه ملی ایران همراه با تمامی هنردوستان، نواندیشان، آزادی خواهان و طالبان زیست سرافراز، خود را در سوگ در گذشت این هنرمند فرزانه شریک می داند. بی تردید نام، یاد و آثار هنریاش جاودانه و الهام بخش آیندگان خواهد بود.

هرمیداس باوند
سخنگوی جبهه ملی ایران