پیام به همه رسانه‌ های فارسی زبان برونمرزی : کورش زعیم

۲۲ مرداد ۱۴۰۰   |  لینک کوتاه شده :


آنچه برای ملت بزرگ ایران با فرهنگ انسانی و تاریخ کهن خود بسیار تحمل‌ناپذیر می‌باشد اینست که رسانه‌های گفتاری و دیداری و نوشتاری فارسی زبان پیوسته در اخبار و تحلیل‌ها کردار و گفتار و اخبار رژیم اسلامی حاکم بر ایران را به “ایران” نسبت میدهند. می‌گویند رئیس جمهور ایران، دولت ایران، فلان وزیر ایران و غیره.
آنچه از چهل و دو سال گذشته داشته ایم حکومتیست بیگانه که بر ما تحمیل شده و تنها می‌توان آنرا به حکومت بنی‌امیه یا مغولان در ایران تشبیه کرد که پس از کشتار و غارت و تصرف میهن ما بر ما سلطه یافتند.
نظام “اسلامی” حاکم بر ایران به‌ هیچ‌وجه برگزیده ملت و نماینده کشور ما و فرهنگ ایرانی نیست و باید به عنوان “نظام اسلامی حاکم” بر ایران از آن نام برد، رئیس جمهوری اسلامی حاکم در ایران یا مجلس اسلامی در ایران و غیره.
خواهشمند است که حاکمیت تحمیل شده جمهوری اسلامی بر ایران را، که نه جمهوریست و نه اسلامی، ایرانی نخوانید. بیگانگان به منظور نابود کردن قدرت نظامی و اقتصادی ایران ما و نیز نابود کردن اخلاق و فرهنگ ایرانی با کشتار و جنگ و غارتگری بر ما حاکم شده و در طی بیش از چهار دهه ما را چهار سده به عقب رانده اند. از ارتباط دادن سازمان‌ها و مقام‌های اسلامی حاکم در ایران به میهن ما و ملت ما و یا فرهنگ ما که امری توهین‌آمیز است خودداری نمایید و مردم ایران را آزرده و شنوندگان و بینندگان خود را گمراه نکنید.
آنچه بیش از چهار دهه است در ایران میگذرد، هرگز خواست و منطبق با فرهنگ و اراده ملت ایران نبوده و نیست. این نظام موقت را بیگانگان بر ما تحمیل کرده‌اند و سپس با دستور به قتل عام بهترین فرماندهان نظامی ما که در جهان آن روز هم از بهترین بودند، و ایجاد و تحمیل یک جنگ هشت ساله غیرضروری برای ناتوان کردن نیروی دفاعی میهن ما آنها را بر ما حاکم نمودند؛ و اکنون هم توسط یک کشور بیگانه پشتیبانی و حفظ میشوند. سالهاست که ما این توهین رسانه‌های بین‌المللی و برونمرزی به ملت ایران را تحمل کرده ایم. وقت آنست که واقعیت را گزارش کنید و احترام ملت ایران و خودتان را هم که جزوی از این فرهنگ و تاریخ هستید حفظ نمایید. جمهوری اسلامی ایرانی نیست و از آن ایران هم نیست.
کورش زعیم، هموند جبهه ملی ایران – سامان ششم
تهران – ۲۱ امرداد ۱۴۰۰خ