پیام به حکومت ابردزد و بی لیاقت جمهوری اسلامی گرامی مسلط بر ایران ما: کورش زعیم

۶ فروردین ۱۳۹۸   |  لینک کوتاه شده :

از آن مردم دوستان گرامی که صدها سد بزرگ غیرضروری در جای های غلط و با مهندسی بیسوادانه با هزینه های چند برابر واقعی از خود به یادگار گذاشتند که برخی از آنها در برابر فشار سیل خواهد شکست، و آن دزدان گرانقدر که در مسیل ها و رودخانه های فصلی و در حریم رودخانه های جاری که به عقل کوچکشان در اثر اشتباه طبیعت بوده و زمین های گران بهایی را اشغال کرده بودند و آب در آنها همیشه جاری نبوده، خانه سازی کرده و به مردم بی خبر از همه جا فروخته پولش را به خارج انتقال داده اند، تا هنگام باران عدم وجود مسیل ها و همان رودخانه های خشک آب باران را در سطح جاری و تبدیل به سیل کند؛

و از آن ابردزدان عزیز که زحمت کشیده میلیونها هکتار جنگلهای مزاحم ما را تهی از درخت و گیاه کردند تا سیل فرصت فرو رفتن در زمین را نداشته بتواند بدون هیچ مانعی خود را سریع به روستاها و شهرها برساند؛ آنگاه روی زمین های جنگلها شهرک و ساختمانهای مختلف برای رفاه مردم ناآگاه ما ساخته و پول آن را به خارج فرستادند؛
درخواست میشود که دستکم یک درصد از ثروت هنگفت ناشی از غارتگری خود و ویران سازی سراسری کشور را برای بازسازی ویرانی های این سیل های ناشی از عملیات مردم دوستانه خودشان و دارایی های از دست رفته مردم توسط سیل ها، و پرداخت دیه کشته شدگانی که در نتیجه مستقیم اقدامات پول دوستانه آنان قتل عام شده اند بپردازند.

دستکم از بزرگان دیوانسالاری فاسد کشور عزیزمان که لطف کرده از شما برای انجام این کارهای بشردوستانه رشوه گرفته مجوز داده اند بخواهید که به جای مسافرتهای تفریحی در کشورهای غربی با پول شما، به پشت میزهایشان برگردند و نمایش بدهند میدانند چکار باید کرد. دستکم مردم کمتر آنان را مسخره خواهند کرد. امید که بقیه کشور را هم ویران و غارت کنید و از میهن ما برای همیشه خارج شوید و با جانمایه این ملت فقیر کرده شده و به فلاکت افتاده خوش باشید، تا ما بتوانیم میهن را از نو بسازیم. ما همین کار را پس از حمله تازیان و مغول هم کرده ایم و آبدیده شده ایم.