ًگپی دوباره با زعیم – جمال درودی،عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران

۲۱ اسفند ۱۴۰۰   |  لینک کوتاه شده :


آقای زعیم متاُسفانه اعمال و رفتار شما سبب شده که امروز من مجبورم از آنچه در گذشته درباره شما گفته ام ، اظهار ندامت و پشیمانی کرده و از تمام همفکران و فعالین جبهه ملی ایران به دلیل سخنانم در خصوص شما که موجب مطرح شدن و مشروعیت سیاسی نادرست شما شده پوزش بخواهم .چون شما لیاقت و شایستگی آنچه من در مورد شما راگفتم، نداشته و ندارید .

به گفته یکی از هم اندیشان ما در جبهه ملی اروپا که پیرامون عملکرد های نادرست و خارج از اصول شما،به من خرده گرفته و اعتراض کرده و گفت شما بودید که زعیم را زعیم کردید و اگر نه ، کسی اورا نمیشناخت..
آقای زعیم اگر به یاد داشته باشید .در انتخابات آبان ۹۷ آقایان : دکتر باوند .دکتر رشیدی و من از جبهه ملی پنجم کناره گیری کردیم .بعلت آنکه آن انتخابات مهندسی شده و غیر قانونی را که در منافات کامل با اساسنامه جبهه ملی ایران بودرا به رسمیت نشناختیم و بقول معروف ( از حب علی نبود بلکه از بغض معاویه بود .) .

و آن کناره گیری ما هیچ ارتباطی با خواسته ها و امیال شما نداشته ، شما یک عضو شورا مانند دهها عضو دیگر شورا بودید….
آقای زعیم چه بسیار سوالها که از طرف شما بدون پاسخ مانده.. مهم نیست مهم آنست که مردم وعلاقمندان جبهه ملی آگاهی یابند و نتیجه گیری کنند که حقیقت چیست و خادم و خائن و باورمندان به آرمان های دموکراسی خواهانه جبهه ملی و دکتر مصدق چه کسانی هستند.
آقای محترم بفرمائید شما مشروعیت خود را برای یک جبهه ملی جدید و تاًسیس شورا ی کذایی خود ساخته از کجا دریافت کرده اید؟
آیا ۳۵ راُی از ۱۱۰ راُی پلنوم واز آخر نفر دوم شدن این صلاحیت را بشما داده؟!
که آنچه میخواهید خود خواهانه انجام دهید؟! شما چگونه بخود اجازه میدهید که دیکتاتور مآءبانه و به خواسته خود به تنهائی شورا تشکیل دهید و شوربختی اینکه اگر این سنت نادرست ادامه یابد در آینده نزدیک بیش از صدها جبهه ملی در سطح کشور خواهیم داشت .کاری که شما انجام دادید زنده یاد دکتر محمد مصدق رهبر بزرگ جبهه ملی ایران هم با آن جایگاه رفیع به خودش اجازه نمی داد انجام دهد.
جای بسی تعجب است که پس از سالها در کنار جبهه ملی بودن نتوانستید حتی ۲ نفر از اعضای شورا و یا دو هموند شناسنامه دار شناخته شده ی ملی را به جمع خود اضافه کنید و در کنار خود داشته باشید و اجباراً دست به دامان .تجزیه طلبان ، سلطنت طلبان ،توابین، توده ایها و اخراجیهای سازمانهای دیگر دراز می کنید و از آنان یاری میخواهید و در نتیجه با یک گروه نا متجانس که افکارش کاملا در مغایرت با آموزه های جبهه ملی می باشد، شورای دلخواه خود را تشکیل دهید،
خیلی مضحک است .
البته این رفتار شما چندان از نظرها به دور نیست چون بارها اعلام کردید که برای رسیدن به اهداف خود حتی با شیطان هم، هم پیمان میشوم و امروز شده اید ……
آقای زعیم ممکن است خواهش کنم به این سوال که برای همگان ابهام آمیز است پاسخ دهید؟ البته چنانچه بواسطه مسائل امنیتی نمیتوانید دراین باره صحبت کنید من سوال خود را مطرح میکنم .پاسخ آن باشد برای زمان دیگر ….
شما در سال ۹۶ به ۵ سال زندان محکوم شدید و دوران محکومیت خود را میگذراندید و اوایل سال ۹۷ بعنوان مرخصی چند روزه آزاد شدید و طبق گفته خودتان هر چند یکبار بایستی خود را معرفی و در صورت موافقت مرخصی شما تمدید میشد .در آن انتخابات کذایی آبان ماه سال ۹۷ پس از آنکه جبهه ملی ششم اعلام موجودیت کرد، دیگر از آن مرخصی ها و محکومیت ها نشانی دیده نشد و تعجب آور آنکه، در خانه شما به روی همگان باز شد و پذیرای همه گروههای اپوزسیون داخلی شدید و خیلی آزادانه بکار خود ادامه میدهید و مصاحبه های بسیار تند نیز علیه حاکمیت انجام می دهید.
در حالیکه همه میدانندافرادی که به مرخصی میایند .تحت فشار و کنترل شدید دستگاه امنیتی قرار میگیرند.
البته شما از این مسائل مبرا بوده و هستید .آیا در پشت پرده به توافق هایی
رسیده اید ؟!
آقای زعیم شما مجبورهستید در آینده به این سوال و دهها سوال دیگر پاسخ دهید.
به امید آن روز ……
پاینده ایران

۲۱اسفند ۱۴۰۰