واپسین هشدار به جمهوری اسلامی در ایران – کورش زعیم

۲ آذر ۱۳۹۸   |  لینک کوتاه شده :

سیاستگزاران جمهوری اسلامی نباید آنقدر کودَن باشند که تصورکنند خیزش کنونی مردم به علت گران شدن بنزین است! مسئله مردم چهل سال دروغ و قتل و غارت و نابودی همه ارکان زندگی یک ملت و فشار اجتماعی و اقتصادی و سیاسی تحت عنوان ضروریات تخیلی ایدئولوژیک است. این خیزش مردمی که شما آنرا به خاک و خون کشیده اید و ویرانی ها و آتش سوزیها را که عوامل خودتان و عوامل نفوذی بیگانه مرتکب میشوند به مردم نسبت میدهید، زنگ آخر است. شما شاید تا پانسد تن را بکُشید و بیش از ده هزار تن را زندانی کنید، ولی نتیجه معکوس خواهید گرفت. این همان است که ما در نوشتار و گفتار خود پیش بینی کرده بودیم. اگر تردیدی در تحلیل ما دارید، پیش بینی  های تحلیلی ما را از دوران ریاست جمهوری هفتم و نهم و دهم و هشدار ما را ماهها پیش از خیزش ۱۳۸۸ و ماهها پیش از خیزش کنونی دوباره مرور کنید.

بگذارید کارنامه شما جمهوری اسلامی در ایران را هم مرور کنیم:

شما سامانه انتخاباتی کشور را به سخره گرفته اید با شورای نگهبان که فراتر از مسئولیت قانونی خود نامزدان را برای اطاعت و پرهیز از استقلال اندیشه و عمل دستچین میکند، مجلسی به نام تشخیص مصلحت نظام که وظیفه اش حفظ نظام حاکم به هر بها و نه حفظ مصلحت مردم و کشور است، انتخاباتی که از سال ۵۸ تا کنون هیچکدام در هیچ رده ای آزاد و نماینده رای مردم نبوده و مجلسی که با یک حکم حکومتی منافع ملت را زیر پا میگذارد.

 آموزش و پرورش ما را با جانشینی درسهای ایدئولوژیک بجای دانش عملی به پایین ترین درجه ممکن نزول داده اید، شما دانشگاههای ما را که از بهترینها در جهان بودند با اخراج استادان برجسته و تزریق “استادان” سهمیه ای و مدارک ساختگی و فروشی به پایین ترین سطح در تاریخ نزول داده اید، شما همه صنایع بزرگ و متوسط با کیفیت بین المللی که ایران را دومین کشور صنعتی آسیا کرده بودند مصادره و عارت و تعطیل کرده اید و صنایع کوچکتر را با نزولخواری بانکهای قلابی تعطیل و با تملیک داراییهای آنها نابودشان کرده اید. شما بانکهای ما را که جزو با اعتبارترین سیستم بانکی جهان بود، با تاسیس دهها بانک قلابی و نزولخوار وسیله اختلاس و دزدیدن سپرده های مردم را کرده اید. شما با استخدام مدیران بیسواد و نادرست و جایگزین کردن مدیران باتجربه و پاکدست، دیوانسالاری حکومتی را به مرکز دزدی و اختلاس و رشوه گیری و معاملات غیرقانونی و قاچاق تبدیل کردید.

شما جنگلهایمان را تبدیل به بیابان و زمینهای آنرا تصاحب کرده اید، شما رودخانه ها و دریاچه ها و تالابهای ما را با ساختن صدها سد غیرضروری و غیرمهندسی و غیرقابل استفاده و تغییر مسیر نابخردانه آبها خشکانده اید و بودجه های عمرانی کشور را بلعیده اید. شما با رشوه گیری و اجازه دهها هزار چاه آب غیرقانونی آبهای زیرزمینی و قناتها را خشکاندید و کشاورزی ما را آسیبی جبران ناپذیر زده اید، و محیط زیست ما را نابود کرده اید. شما صنعت پزشکی و بیمارستانهای ما را که زمانی از بهترین های جهان بودند آنقدر با تزریق بیسوادی، عدم تعهد و با داروهای تاریخ گذشته و عدم تعهد حرفه ای چنان کاهش کیفی داده اید که حتی امام جمعه هایتان برای درمان کوچکترین کسالت به انگلستان و دیگر کشورها میروند.

شما با واردات و صادرات و پخش مواد مخدر میلیونها شهروند ایرانی بویژه جوانان و نوجوانان ما را معتاد کرده اید. شما دختران و زنان ما را زیر فشار شدید توهمات ایدئولوژیکی خود برای حجاب قرار داده اید، اسیدپاشی کرده اید، کتک زده اید، زندانی کرده اید، و بخاطر چند تار مو یا اعتراض به ستمگری حکومتی یا گرانی و تورم آنان را دهها سال زندانی میکنید. در حالی که اختلاسگران و غارتگران و حتی آدمکشان حکومتی آزاد میگردند یا با ثروت دزدیده شده از ملت به خارج میگریزند. شما دانشجویان ما را به جرم آزادمنشی و آزادیخواهی ستاره دار و از ادامه تحصیل بازمیدارید یا زندانی میکنید و دانش آموختگان نخبه ما را از کشور فراری میدهید، که تقریبا همه آنان در برونمرز درخشیده اند و سرچشمه نوآوری و پیشرفت دانش و فن جهان برای کشورهای دیگر شده اند. عوامل حکومتی شما حقوق آموزگران را میدزدند، دستمزد کارگران را میدزدند، حقوق کارمندان را میدزدند، سپرده های بانکی مردم را میدزدند، پول صندوق بازنشستگان را میدزدند، پول صندوق بیمه را میدزدند، پول فروش نفت را میدزدند، پول فروش گاز و پتروشیمی را میدزدند، پول خرید دارو را میدزدند، گوشت و غلات و داروی تقلبی، مسموم یا تاریخ گذشته با ارز دولتی وارد میکنند و گران با ارز آزاد میفروشند، خاک کشور را دزدیده میفروشند، میراث تاریخی ما را دزدیده میفروشند، خلیج پارس را از آبزیان تهی کرده میفروشند، و سهم ما را از دریای کاسپیان به بیگانگان هدیه میکنند.

ارزش پول ما را که روزی در میان ده ارز معتبر جهان بود، ده هزار برابر کاهش داده اید و گذرنامه ایرانی که روزی در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان با احترام پذیرفته میشد حتی در کشورهای کوچک و فقیر هم از اعتبار انداخته اید. شما با بی لیاقتی و فساد خود باعث بیکاری، تورم و فقری چنان بالا و گسترده شده اید که به اقرار خودتان ۷۵% مردم نیاز به کمک مالی برای زنده ماندن دارند؛ پس ما باید فقیرترین مردم جهان شده باشیم. همسایگان دوست را از ما متنفر و به دشمن تبدیل کرده اید، کشورهای بزرگ و کوچک جهان را دشمن یا به پرهیز از ما واداشته اید، چنانکه دیگر هیچ دوستی در جهان نداریم. روابط بین المللی پویای ما را به زنجیره ای از تحریم های خانمان برانداز و تهدید های اقتصادی و نظامی و امنیتی تبدیل کردید که سامانه حکومتی شما را مملو از جاسوسان بیگانه کرده است. غمگین ترین و عصبی ترین و ناامیدترین مردم جهان هستیم. بترسید از زمانی که این مردم مستاصل از جان گذشته شوند.

اکنون ما به شما هشدار میدهیم که وقت بسیار کمی مانده است. مردم از شما نفرت دارند. اگر تظاهرات اعتراضی کنونی را هم با خشونت مرگبار و کشتار بیرحمانه مردم بتوانید خاموش کنید که میدانیم تدارک دیده اید این کار را بکنید، دیری پس از آن نخواهد پایید که تظاهرات با هدف نابودی ساختار حکومتی و شخصیت های منفور آن آغاز شود که بخشی از بدنه نیروی انتظامی و سپاه و ارتش هم با سرپیچی از فرماندهانشان در آن شرکت خواهند کرد. آنگاه است که هم خود شما و هم شاید یکپارچگی کشور فدا گردد.

ما بار دیگر تکرار میکنیم که به طرح مسالمت آمیز انتقال قدرت که پیشنهاد کرده ایم تن در دهید تا هم کشور را نجات دهید و هم با عفو همگانی و تامین امنیت خودتان و هم کمی آبرویتان را. اکنون به مرحله بسیار بسیار حساس و سرنوشت ساز تاریخ موجودیت جمهوری اسلامی و شاید میهنمان رسیده ایم. خود را بیش از این منفور مردم و همسایگان و جهان نکنید. رفتار خشونت آمیز و فساد و بی لیاقتی خودتان بوده که رویای امپراتوری شیعی شما را هم غیرممکن و هم مذهب ما را منفور کرده است. یکبار هم در جمهوری اسلامی که شده به مردم و میهن بیاندیشید تا بجای صدام و قذافی یا چاوچسکو  شدن رستگار شوید.

ناامیدانه در انتظار بازخورد خردمندانه و آینده نگرانه شما هستیم.

کورش زعیم

جبهه ملی ایران – سامان ششم

۲۷۷ آبان ۱۳۹۸خ