همیشه پشتیبانی ملت ستمدیده افغانستان هستیم-جبهه ملی ایران – سامان ششم

۱۸ آبان ۱۳۹۹   |  لینک کوتاه شده :


دشواری‌های امنیتی مردم افغانستان از حمله شوروی در سال ۱۳۵۸ آغاز شد، همزمان با آغاز بدبختی مردم ایران. ما از همان آغاز پشتیبانی خود را از مبارزه آزادیبخش مردم افغانستان اعلام و از مبارزان آزادی افغانستان، بویژه قهرمان آزادیخواهی، احمد شاه مسعود، اعلان کردیم. پس از دفع تجاوز شوروی، انتظار نداشتیم افغانستان در یک نزاع خونین بلندپروازی‌های خانگی امنیت جانی مردم بی دفاع کشور را هدف قرار بگیرد. در این دوران طولانی خونبار صدها هزار شهروند عادی و بی دفاع در نزاع های فرقه ای کشته شده اند و میلیونها برای حفظ جان خود از کشور گریخته اند.
حمله بیرحمانه و بی هدف اخیر به دانشگاه کابل یک جنایت بشری بود و ما آنرا بشدت محکوم و تقبیح می کنیم. درد افغانستان درد ماست و همیشه از شخصیت های دموکرات در افغانستان، و همچنین از پناهندگان ملت برادرمان افغانستان در ایران پشتیبانی کرده ایم.
ما این فاجعه را به دولت و ملت برادر و دوست تسلیت می‌گوییم و همواره خواهان صلح و ثبات در افغانستان و رفع اختلافات به روش مسالمت آمیز هستیم. گروه های سیاسی افغانستان باید بدانند با کشتار و بمب گذاری و خشونت نمی توانند افغانستان را نه تصاحب کنند و نه به آرامش و سعادت و توسعه پایدار برسانند.

تهران – ۱۵ آبان ۱۳۹۹خ