نگاه: جبهه‌ی ملی، انتظارات و ضرورت‌ها (بمناسبت دوم بهمن ششمین سالروز در گذشت عضو صادق و بدون پیرایه این تشکیلات شادروان حسین راضی), ضیاء مصباح عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران ( نماینده حزب مردم ایران )

۶ بهمن ۱۳۹۵   |  لینک کوتاه شده :

mesbah.ziae_-74x80
از آنجا که نگارنده خود را وابسته به این ماندگار نهضت ملی و راه و روش شادروان دکتر محمد مصدق می‌داند و در حد امکان و توان با همه‌ی علاقه و جدیت با رهروان این وادی همراه و به گواه دلسوزان این مشی، خود را دور از هر گونه وابستگی به طیف‌های مختلف عقیدتی درونی این جبهه میبیند، حسب ضرورت وضعیت موجود این قدیمی‌ترین، پایدارترین و معتبرترین جبهه‌ متشکل از احزاب ملی و دیرین ایرانی را در حد امکان بازگو می‌نماید:
جبهه‌ی ملی ایران در داخل کشور و در شرایط فعلی با پیشکسوتی اندیشمندی وارسته و ادیب که از هر گونه حب جاه و مال مبرا و بی‌نیاز از مسائل مادی و دنیوی می‌باشد، با همکاری چهره‌هایی اندیشمند،‌ نسبتا سالمند و فعال، در تحلیل شرایط روز و ارائه‌ی پیشنهادات کلان در مسیر تامین منافع ملی و آگاهی جامعه می‌کوشند.
در این وادی دوستانی با ویژگی‌های خاص سن و سال، تحصیلات و تجارب سیاسی … دارای نقاط قوت و ضعف از احزاب مختلف ملی به این جریان قوی سیاسی پیوسته و سعی در درک رسالت و شناخت این سازمان سیاسی تعیین‌کننده، با تجربه، کارساز، دلسوز و حافظ منافع ملی دارند که همه‌ی آنان را به دلایل موجه بایستی به جان خرید، هر چند که عملکرد و پویایی تعداد اندکی از اعضاء و چگونگی اندیشه‌ی آنان در شرایط خاص اجتماعی فعلی مفید به نظر نمیرسد.
اشاره به این مهم ضروری است که اغلب اعضاء عزیز حاضر و ناظر، با وقوف به عدم وجود امکان فعالیت‌های سیاسی مؤثر، تذکرات و هزینه‌هایی که صرفاً به دلیل حضور در جلسات مختلف این تشکیلات تحمیل می‌شود تحمل کرده و موانعی که سیستم با وقوف به چگونگی امکانات بسیار محدود فعلی به وجود می‌آورد و براساس سیاست انسداد سرچشمه‌هاست … هیچ کدام مانع فعالیت نبوده و با اعتقاد به وظیفه‌ی فرهنگی ـ اجتماعی طبق موازین موجود در ایفای نقش خود و وظیفه‌ی ملی در ارتباط با منافع جامعه می‌کوشند، هر چند که در مواردی ادبیات کلامی مناسب به دلیل این شیفتگی رعایت نمی شود.
مجموعه‌ی اقدامات گروه‌های مختلف ( نمایندگان احزاب ملی براساس مبانی تعریف شده در اساسنامه جبهه ملی ایران ) درون این جبهه بسیار اثرگذار و امیدبخش دوستان خارج از مرزها با همه‌ی تفاوت‌ها می‌باشد…تا این پیروان صدیق در چارچوب قانون اساسی موجود نقش خود را ایفا کرده الهام‌بخش ایرانیان همراه و هم مسلک در خارج از کشور باشند.
کوس ان الحق زدن تعدادی از این همراهان با همه‌ی خصوصیت‌ها و علم و آگاهی این بخردان برآمده از شرایط سخت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روز،‌ خواه ناخواه حرف و حدیث‌هایی در پی داشته و در صورت استمرار شرایط فعلی ادامه خواهد یافت.
اعضاء با وقوف به اینکه تقسیم غنائم و مناصبی حتی در دور دست‌ها وجود ندارد و دلهره‌ها و صرف هزینه‌های مختلف به جهات عدیده به صور مختلف در پیش است، دلسوزانه به ایفای نقش اجتماعی در مسیر آگاهی جامعه در حد وسع خود ناشی از میهن دوستی، به دور از غرض و حب جاه و مال، با انگیزه‌ی خدمت بیشتر و ادای وظیفه‌ی اجتماعی می‌کوشند و هر یک در هر کوی و برزن نقشی را به سهم اعتبار محلی خود ایفا کرده که جدا از ایده‌های بنیانگذاران این تشکیلات نمی‌باشد که در مواردی متاسفانه با همه‌ی حسن نیت‌ها تفرقه و خودزنی‌ها را هم همراه داشته است.
به چگونگی نگاه مقامات امنیتی به عملکرد اعضاء به طور مفصل و در مقاله‌ای دیگر باید پرداخت … اما حضور پیشکسوتان سیاست، ملیون اندیشمند، دلسوز، میهن دوست و سالمند در شرایط فعلی براساس اهداف این بزرگان نگرانی‌های موردی برای مدیران میانی و کارشناسان امنیتی کشور همراه آورده که به تذکرات و اخطارهایی منجر می‌شود… .
به یقین در جوامعی که حکومت از مردم نگران است و از فعالیت آنان به صور مختلف جلوگیری می‌کند … آثاری از آزادی و دموکراسی وجود دارد و این برعکس نظام‌هایی است که مردمانشان از حکومت واهمه دارند… .
این سخن تعبیر سومین رئیس جمهور آمریکا پاتریس جفرسون می‌باشد که جای تأمل بسیار در شرایط فعلی دارد.
حضور پزشکانی متخصص و آگاه و اندیشمند در میان متولیان جبهه بسیار مغتنم و کارساز است اما اندیشه و باور پزشکی آنان در بسیاری موارد برخلاف مباحث علوم اجتماعی، سیاسی ومدیریت نیروی انسانی، می‌خواهد همه چیز را به طورقطعی درمان کند که به جای جذب دافعه را همراه می‌آورد.
تفاوت‌هایی که آمد به نظر نگارنده در احزاب و گروه‌های سیاسی درون حکومت وجود ندارد … به این دلیل که این احزاب فعال به صور مختلف از رانت و مزایای شغلی، مناصب دولتی، امکانات و … برخوردار می‌باشند.
پر واضح است که در جبهه‌ی ماندگار ما همه‌ی اقدامات و کوشش‌ها ایثارگرانه نشات گرفته از وطن دوستی و مردم خواهی میباشد، زیرا: همه‌ی اعضاء مراحل تجربی کافی و این وادی‌ها را طی نموده و امروز بعد از تکامل فکری و رفتاری با همه مشکلات همگام با منافع جامعه آرامش و آسایش خود را در ادامه این خدمت می‌بینند.
در این میان حرف و حدیث‌هایی که شایسته‌ی عضویت و یا مسئولیت در این جبهه نیست به هر حال مطرح می‌شود و لازم است مورد بحث در اتاق فکر این تشکیلات قرار گیرد، تا براساس نظر اکثریت عاقل و بخرد راه حل مناسب تعیین و مشکلات مرتفع شود و همزمان امکان شایعه‌سازی، خبرپراکنی و صدور اطلاعیه‌ بصورمختلف مسدود شود تا مورد بهره‌برداری مخالفین و آنان که این راه و روش را که حافظ منافع ملی است درک نمی‌کنند، قرار نگیرد.
در تصویر استاد عزیزمان ادیب برومند می‌توان گفت:
او بزرگواری خودآموخته‌ است که استاد خود بوده و خود کشته و خود درویده است، هر چند که، کهنسالاری محافظه‌کاری را به طور طبیعی همراه دارد.
مقبولیت بی‌چون و چرای او فعالیت معتدل در شرایط حاکم را با همه‌ی محدودیت‌ها به وجود آورده و احترام و مماشات مقامات امنیتی برآمده از جایگاه ادبی و سیاسی‌اش، امور را تا به حال به طور نسبی به سامان برده است.
توان او این است که هر محفلی را که تشخیص دهد دایر و هر جلسه‌ای را که مناسب نداند و یا در آن نشست تندروی‌هایی عنوان می‌شود به خوبی کنترل می‌کند.
او با آیین جوانمردی فردوسی، سیر و سلوک حافظ و مولوی، گوشه‌ی عزلت خیام و پندهای سعدی به خوبی آشناست و با مدارای کامل با همراهان و مسائل اجتماعی روز روبرو و تا کنون این مجموعه‌ی بسیار معتبر و پیشکسوت را مدیریت نموده است.
در شرایط فعلی مخصوصاً وضعیت خاص سیاسی و اجتماعی، ویژگی‌های این وارسته پیشکسوت به عنوان مقام اول، مانع بسیاری مشکلات شده و امید است با سلامت جسمانی و مراقبت های پزشکی، اساس این تشکیلات به خطر نیفتد، هر چند که حضور بخردان در این وادی اقتضاء دارد که ادامه فعالیتها وبرنامه ریزی های اصولی منطبق با همین قانون اساسی با همه کمبودها قایم به شخص نباشد و نشود.
از سوی دیگر با توجه به ضرورتها و مقتضیات زمان، باید اذعان نمود ادامه‌ی شرایط و وضعیت فعلی از بسیاری جهات ایستایی را در پی دارد و صرفاً حرف و حدیث های محفلی و بی‌حاصل و تکرار مکررات …
به عبارت دیگر تا هماهنگی، تجدید، تکامل روش، تغییر نحوه مدیریت مناسب روز و زمان و آنچه که فعالیتهای سیاسی در وطنمان با جامعه جوان و هشیار میطلبد عملی نشود، تعبیر و تفسیرها، نامه پراکنی‌ها، تهمت‌زدن‌ها، شایعه‌سازی‌ها و همه‌ی آنچه که (هر چند جزئی و قابل اغماض ) در حال حاضر و در درون مشاهده می‌کنیم متاسفانه پایان نمی‌یابد و این همه را بعضی از دوستان از تدبیر سیستم حاکم می‌بینند، که باید گفت فاعتبرو یا اولی الابصار … .