نامه سرگشاده به شورای شهر تهران- کورش زعیم

۲۱ بهمن ۱۳۹۶   |  لینک کوتاه شده :

آقایان گرامی،

با سپاس از اینکه بار دیگر شورای شهر تهران در طی چهار دهه به یاد دکتر محمد مصدق افتاده قدردان هستیم، ولی من به نام یک شهروند ایرانی و هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران (سازمان سیاسی که آن مرد بزرگ برجای گذاشت)، از شما تمنا دارم که از تلاش برای نامگذاری خیابان یا زیرگذری به نام این اسطوره تاریخ معاصر میهن ما خودداری فرمایید.

من در گذشته هم که شورای شهر پیشین قصد داشت خیابانی را به نام مصدق نامگذاری کند، بوسیله یک نامه سرگشاده به رییس شورای اسلامی شهر تهران، آقای مهدی چمران، درخواست کردم که از این کار سبک و توهین آمیز دست بردارند.

در شرایطی که خیابانهای مهمتری مانند بخارست و وزراء به نام آدمکشان نامگذاری شده اند، و بزرگراه های مهم کشور مزین به نام روحانیان درگذشته عزیزی که اینهمه خدمت به میهن و ملت ما کرده اند شده است، خیابان های کوتاهی چون نفت و زیرگذری چون آرش-اسفندیار توهین بزرگ و نابخشودنی به ملت و تاریخ ایران خواهد بود. ما خودمان در آغاز انقلاب سلیقه خود را ابراز کردیم که جمهوری اسلامی آن را تقبح و خنثی کرد.

خواهشمند است این پروژه توهین آمیز را مسکوت بگذارید تا زمانی که مردم بتوانند خودشان آزادانه ابراز نظر کنند. آنگاه هم چیز در جای مناسب خود قرار خواهد گرفت.

با گرامیداشت،

هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران

زندان اوین – ۷ دی۱۳۹۶خ