نامه سرگشاده؛ سخنی با آقای ادیب برومند – جمال درودی، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران «منتخب پلنوم ۱۳۸۲»

۸ مرداد ۱۳۹۵   |  لینک کوتاه شده :

daroodi-jamal-250x300
جناب آقای ادیب برومند ، استاد گرامی ، بار دیگر از سر درد وسوز درون به حکم وظیفه ملی ، میهنی وحزبی خود علی رغم میل باطنی با شما سخن میگویم . که میدانم پاسخی نخواهم داشت . شما هم انتظار نداشته باشید دراین نوشتار چون چاپلوسان ودستمال بدستان با شما سخن بگویم . هرگز … چون در تمام عمر چنین نکرده ام و همواره سعی بر این داشته که حقایق را آنگونه که هست بازگو کنم ، هرچند که تلخ وناگوار باشد. میدانم که این نوشته برای شما که پذیرای هیچ انتقادی نیستید گران خواهد آمد ممکن است خدای ناکرده ناراحتی جسمی برای شما ایجاد کند. ودلبستگان شما مرا متهم کنند، مهم نیست . درراهی که قدم برداشته ام خار مغیلان را طوطیای چشم خود میکنم .
آقای ادیب امروز شما به حق یا به ناحق در جایگاه ریاست مادام العمری جبهه ملی ایران قرارگرفته اید ، بنابراین باید پاسخگوی اعمال خود در این یک دهه باشید. جبهه ملی از آن شما نیست ، بلکه امانتی است دردست شما.همگان آگاهند و خود بهتر میدانید که از ابتدا در شرائطی نبودید تا بتوانید یک سازمان سیاسی چون جبهه ملی ایران را اداره کنید . لذا خود را در اختیار عوامل مخرب و وابسته باند ” از ما بهتران ” قرار دادید وآنان نیز از این موقعیت سوء استفاده کردند واهداف و خواسته های خود را یکی پس از دیگری بدست شما به اجرا در آوردند .دلایل بسیاری این نظر را تایید میکند . جنابعالی بارها وبارها به توصیه دوستان تصمیمات درستی دررابطه با جبهه ملی گرفتید و پس از تصویب و امضا آنرا رسما اعلام کردید ، ولی در مدت زمانی کوتاه صد وهشتاد درجه تغییر جهت داده ودر برابر امضا وتعهد خود موضع مخالف گرفتید . این اعمال شما نشان دهنده چیست … ؟ جز آنکه نشان دهنده آنست که تصمیم گیری واقعی درجای دیگر است .؟!
آقای برومند چون من از نزدیک شاهد وناظر کج رویها واعمال خلاف بودم ومیدیدم جبهه ملی در سراشیبی سقوط قرار گرفته لذا به اجبار طرح عدم صلاحیت شما را از شورا خواستار شدم .در آن طرح یادآور شدم : « همگان آگاهیم که جناب آقای ادیب برومند رییس شورای مرکزی جبهه ملی ایران به علت کهولت وناتوانی جسمی وعدم آشنایی با مسایل سیاسی روز ایران وجهان وتحت تاثیر قرار گرفتن “از ما بهتران ” مرتکب تخلفات عدیده شده بویژه در سالهای اخیر روش مستبدانه و خود محوری سبب نقض فاحش اساسنامه وروح دموکراسی وآزادگی و قانون مندی و آرمانهای جبهه ملی شده امروز سکون و در بن بست قرار گرفتن جبهه ملی زائیده روش مدیریت ایشان بوده و شاهد آنیم که شورای جبهه ملی بازیچه ای در دست آقای برومند شده وبر این باورند که شورا یک مجلس فرمایشی است و میتوانند ولایت مآبانه عقاید و نظریات و خواسته های خود را به آن تحمیل نمایند … » که شورا آن طرح را به سکوت برگزار کرد وتصمیمی درباره آن نگرفت .
جناب آقای ادیب ماده ۲۸ اساسنامه وظایف هیات اجرا را تعیین کرده : « اداره سازمانهای جبهه ملی واجرای تصمیمات ومصوبات شورای مرکزی … » حال از شما این پرسش را دارم که چگونه است که آن شخص مسوول این اجازه وامکان را دارد که در همه امور جبهه ملی خودسرانه دخالت کند . اعلامیه و اطلاعیه صادر کند عزل ونصب کند ، دخالت در شورا ورهبری کند وحتی به خود اجازه دهد که به دروغ با نام جبهه ملی اطلاعیه صادر کند ودر آن یادآور شود که شورا در فلان تاریخ تشکیل شده و در انتخابات آن آقای زعیم از هیات رییسه حذف شده ، حتی گستاخی را به جایی رسانده که در فهرست اعضای شورا منتخب پلنوم به میل واراده خود اسامی را حذف کند وجنابعالی در برابر این همه تخلفات سکوت اختیار میکنید و با سکوت خود مهر تایید بر اعمال خلاف او میگذارید . شما حتی بیانیه جناب آقای دکترباوند سخنگوی جبهه ملی را نادیده گرفته وحرمت ایشان را پاس نمیدارید . با هم میخوانیم قسمتی از پیام ایشان را :
۱ – من هم در آن جلسه ۲۱/۲/۹۴ حضور داشتم وخودم هم به آقای زعیم رای دادم بنابراین بیانیه جبهه ملی ایران متعاقب آن جلسه که هیات رییسه جدید را اعلام کرده بود مورد تایید من هم بوده وهست .
۲ – بیانه ۳۰ / ۱ / ۹۵ هیات اجرایی صادره نه ماه پس از وقوع یک جلسه شورای مرکزی ادعایی که در آن انتخابات تجدید شده ونام آقای زعیم از نام هیات رییسه حذف شده فاقد وجاهت اساسنامه ایستو از آنجا کههمه اعضای شورا برای جلسه ادعائی دعوت نشده بودند و تجدید انتخابات طبق اساسانامه در جلسه ای که یک ماه زودتر از وقوع اعلام نشده بود به کلی مردود وغیر قبول است .
۳ –بیانه های صادره توسط هیات اجرایی بمناسبت هایی مانند تسلیت یا رویدادهای تاریخی که در آنها نامهای اعضای شورا فهرست شده ، ولی نام شما ( درودی ) و آقای زعیم حذف شده باشد به هیچ وجه توجیه پذیر نیست و بدور از اخلاق سازمانیست .
« با احترام داوود هرمیداس باوند عضو هیات رهبری وسخنگوی جبهه ملی ایران خرداد ۱۳۹۵ »
جنابعالی پس از مدتها که از بازداشت جناب آقای مهندس کورش زعیم گذشت، شما ویارانتان چه شادمانیها کردید وپس از آنکه شخصیتهای ملی وگروه های سیاسی و رسانه ها درباره شخصیت زعیم سخن گفتند وبه بازداشت او اعتراض کردند . شما اجبارا تحت فشار افکارعمومی با شجاعتی وصف ناپذیر … ! اطلاعیه ای صادر کردید : « … آزادیهای کلیه زندانیان کشور از جمله آقای مهندس کورش زعیم خوستار است …. روابط عمومی جبهه ملی ایران چهارم امرداد ۱۳۹۵ » آقای برومند این افتخار برای شما ابدی شد که توانستید آخرین میخ را برتابوت جبهه ملی ساخته وپرداخته خود بکوبید. ولی آنچه در آن تابوت است جبهه ملی نیست بلکه کاریکاتوریست از آن جبهه ملی واقعی زنده واستوار وپویا به راه خود ادامه میدهد .

تهران هفتم امرداد ۱۳۹۵