موانع و چالش‌های توسعه نیافتگی در ایران (بخش ۱)

۱۲ تیر ۱۳۹۸   |  لینک کوتاه شده :

گفتگوی آقایان حشمت رییسی و امیر رزاقی(هموند جبهه ملی ششم) در رابطه با همگرایی نیروهای اپوزسیون از جمله ملی گرا، چپ و… که دچار گسست شده اند. پدیده ای که باعث شده همگرایی جایش را به تقابل و تخاصم بدهد.

در این گفتگو آقای رزاقی به شکل گیری احزاب مشکل اساسی دارد اما در میان گروههای ایرانی وحدتی وجود ندارد، زیرا آنها از مکتب واحدی پیروی نمی کنند.