فراکسیون مجلس بر پایه زبان؟ کورش زعیم زندان اوین

۳۰ آبان ۱۳۹۵   |  لینک کوتاه شده :

zaim (2)
جمهوری اسلامی پر از شگفتی های ضد ایرانی است. آخرین این ابتکار ها در مجلس، که تبلیغ شده بود گرایش بیشتری به ایرانی بودن خواهد داشت، تشکیل فراکسیون زبانی است. تشکیل فراکسیون ها همیشه برای پیشبرد یک دیدگاه سیاسی است که اعضاء آن ادعا می کنند با اجرای قانون های پیشنهادی آنان کشور بهتر پیشرفت کرده و سر بلند خواهد شد. این فراکسیون که در جهان بی نظیر است این ادعا را دارد که با چند زبانی کردن کشور و جدا سازی ایرانیان بر پایه گویش های محلی، کشور زود تر به توسعه خواهد رسید.
آیا در کجای جهان مجلس ها بر پایه فراکسیون های زبانی اداره می شوند؟
آیا این حرکات که بی شک برای ایجاد نفاق ملی و خدشه در یکپارچگی و همبستگی ملی پیشنهاد شده طرحی است از سوی کشور هایی که به تجزیه ایران دل بسته اند؟
آیا این هم میهنان می دانند چه کار می کنند؟

آیا این آقایان از ایران و زبان و فرهنگ آن نفرت دارند؟

آیا این حرکت ضد ملی در خارج از کشور مدیریت می شود؟

پاسخ به این پرسشها وظیفه وزارت اطلاعات است که موظف به حفظ یکپارچگی کشور، کشف افشای عوامل تحریک‌کننده و ضد ملی و رسوا کردن آنان می باشد. من می خواهم باور کنم که این حرکت ضد ملی برخی نمایندگان مجلس اسلامی از روی احساسات کاذب یا فریب خوردگی باشد، نه خیانت .

۲۸ آبان ماه ۹۵