فراخوان انتخاباتی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران

۵ دی ۱۳۹۴   |  لینک کوتاه شده :

هم میهنان گرامی

سی و هفت سال صبر و انتظار کافیست. ما نمی توانیم چهار سال دیگر کشور را به دست اشخاص درجه دو و درجه سه که اغلب آنها در طول سالها ذوب در هرم قدرت دستاوردی بجز سرسپردگی و رفتار و گفتار ضد ملی و ضد مردمی و نادیده گرفتن فساد و خشونت رایج، برای این ملت ستمدیده نداشته اند بسپاریم. کسانی دستچین شده توسط مراجع قدرت، اغلب با مدارک تحصیلی و رای های فرمایشی، نمایندگی خود را در مجلس شورای غیرملی به فرمانبرداری از قدرت، زد و بندهای مالی و تصویب قانونهای ضد مردمی و مغایر با حقوق بشر گذرانده اند و آبرو و فرهنگ این ملت کهنسال و غرورانگیز را به سخره جهانی کشیده اند.

ما از هم میهنان فرهیخته و میهن پرست خود می خواهیم که برای نجات کشور از اتلاف چهار سال دیگر بحران آفرینی سیاسی، تخریب روابط بین المللی و بی اعتنایی به فساد نهادهای رسمی و اتلاف بودجه کشور توسط نهادهایی که هیچ پاسخگویی به ملت ندارند، و یا هیچ تولید اقتصادی یا مسئولیت مدیریتی ندارند، به نامنویسی برای انتخابات مجلس اقدام نمایند. شرایط انتخاباتی خواسته ما همانست که در بیانیه انتخاباتی نهم آذر۹۴ همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران آمده است.

از هم میهنان عزیز خواستاریم که از رد صلاحیت نهادهای انحصارگر نهراسند و پرسشنامه خود را منطبق با شرایط زیر پر کنند:

۱. اجازه تفتیش عقیده ندهید. نیازی نیست که دین و مذهب خود را ذکر کنید. حتا وابستگی سیاسی یا عقیدتی خود را ابراز نکنید.

۲. مدرک تحصیلی پایان دبیرستان کافیست. اغلب نمایندگان مجلس اسلامی کم سواد و فاقد مدرک دانشگاهی معتبر بوده و هستند. خواستن مدرک کارشناسی ارشد از نامزدان غیرمنطقی است.

۳. التزام به همه اصل های قانون اساسی و به رهبری مطلقه خلاف روح قانون اساسی جمهوری اسلامیست و معنای جمهوریت را که باید بر پایه رای مردم باشد زیر پا می گذارد. قانون اساسی با برخی از اصل های افزوده شده به آن، بی اعتنایی به حقوق مدنی و حق گزینش آزاد مردم است.

۴. باید توجه کنید که همه نامزدان تایید شده که پیشتر تصدی مقام های لشگری یا کشوری، انتصابی یا انتخابی را داشته اند، “باید” ثروت خود را از آغاز تصدی تا زمان نامنویسی اظهار کنند، تا آنان که سالها به سوء استفاده از مقام و قدرت مشغول بوده اند به مجلس راه پیدا نکنند.

همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران از هم میهنان فرهیخته و میهن پرست درخواست میکند که با نامنویسی، خواستهای خود را به گوشهای بسته حاکمان و به جهانیان برسانند و عرصه را بر خودکامگان و دزدان بیت المال تنگ کنند.

به امید یک ایران رها از فساد و خودکامگی و بی قانونی

همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران
تهران – سه شنبه یکم دی ۱۳۹۴خ