شکنجه را متوقف و کارگران زندانی را آزاد کنید – جبهه ملی ایران (سامان ششم) – شاخه اهواز

۲۰ دی ۱۳۹۷   |  لینک کوتاه شده :

 

از ابتدای پاییز امسال کارگران به تنگ آمده ی شرکتهای نیشکر هفت تپه وگروه ملی فولاد اهواز برای احقاق چندین ماه حقوق معوقه خود به خیابان آمدند این درحالیست که سایر شرکتهای استان نیز وضعیت مناسبی ندارند. این بحرانهای کارگری نتیجه خصولتی کردن صنایع استان زرخیز خوزستان و واگذاری آنها به خودیهای حاکمیت جمهوری اسلامی است. برخورد دولت با کارگرانی که برای دستمزد خود و رساندن صدای مظلومیت خود به گوش ناشنوای حاکمیت به خیابان آمده اند جز سرکوب، بازداشت و شکنجه نمایندگان کارگران نتیجه ای نداشته است. این در حالیست که در هیچ کشوری با مطالبات صنفی اینگونه برخورد نمیشود ولی اصولا هر حرکتی در برخی استانها از جمله خوزستان با نگاه امنیتی روبروست وامیدی به تغییر این نگرش و اصلاح این ساختار اقتصادی- سیاسی وجود ندارد.

بحرانهای متعدد این استان مانند کمبود آب و افت کشاورزی، ریزگردها، بحرانهای کارگری، اُفت تحصیلی دانش آموزان و شمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل، بیکاری گسترده، افت تولید واحدهای صنعتی، گویای مدیریت ناکارآمدیست که شرایط را طی سالهای آینده بدتر هم خواهند کرد و  مسائل مردم افزوده خواهد شد و نارضایتی گسترده تر.

جبهه ملی ایران از حاکمیت جمهوری اسلامی میخواهد که دراین شرایط حساس تغییر رویه داده، کارگران زندانی را آزاد و نسبت به شفاف سازی علل وعوامل شکنجه آنان، به ویژه آقای اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، اقدام نمایند. باشد که اعتماد از دست رفته مردم به نهادهای نظارتی تا حدی، هرچند که اندک، ترمیم گردد.