سیستم گزینش، سوالات و باقی قضایا -ضیاء مصباح

۱۱ اسفند ۱۳۹۵   |  لینک کوتاه شده :

zia-mesbah-229x300
جناب مجید انصاری معاون رئیس جمهوراخیرا به نحوه گزینش و سئوالات مسیولین واحدی از مدیریت نیروی انسانی سازمانها ی دولتی – اعتراض نمود و گفته اند اینکه داوطلب استخدام از چه کسی تقلید میکند چه رابطه ای به پذیرش افراد دارد ؟ این تذکر گواه بر اینستکه وبنظرمیرسد ایشانهم بعد از سالها به ضرورت توجه کامل به تخصص که تعهد اصلی و اساسی بشمار میرود – پی برده اند و باش تا صبح دولتش بدمد .
اینکه نامبرده به پرسشها ی دیگر متولیان این نهاد انقلابی ، که قطعا در اوایل ابداع !از مدافعین آن بشمار میرفتند ، مثل تعداد قطعات کفن و یا اصلح بودن گذاردن پای راست یا چپ در ورود به دستشویی و از این قبیل سوال های متداول – نپرداخته یا نخواسته و از ان عبور کرده – بماند !! .
در وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی کماکان واحدی بعنوان هسته گزینش مستقر و به این کار غیر قابل دفاع ادامه میدهند و در هر سازمانی که مراجعه ای کنجکاوانه داشته باشید تا بلو این واحد را میبینید .
نگارنده در این وانفسا و عرصه تضادها ، تفاوت نگرش ، بی اطلاعی از علم مدیریت ، ادامه روز مره گی و… به وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشوراحیا ء شده – در این مقوله ، آنهم در این مبحث میپردازد که – آیا هنوز فرصت پرداختن را نیافته اید و یا از روش هایی بدینگونه که در امر بسیار مهم استخدام کماکان نقش دارد و داد آشپز ها نیز در آورده است- با همه امکانات در اختیار و وظایف تعین شده ، بی خبر مانده اید ؟ که عذری بد تر از گناه بشمار میرود .
جناب جمشید انصاری رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ! ممکنست این بار پاسخ معاون رییستان را بصورت مکتوب آنهم از طریق مطبوعات لطف کنید تا در بر همان پاشنه نچرخد ؟؟ و هم نام شما ، در مسندی دیگردر دولت کریمه عملا به قصورتشکیلات تحت مدیریتتان نپردازد که جلو ضرر را از هر کجا بگیرید – البته اگر بتوانید و مثلا ا ما مان جمعه که منتظر اعتراضشان به آقای فرهادی برنده جایزه اسکار در پی تذکر اقای مطهری در این باب مانده ایم – علم مخالفت بر ندارند که بر میدارند و باید دنبال پرتقال فروش بدویم ….
در دیداری با تعدادی از میانسالان مستقردریکی از این واحد ها و اینکه در این روزگار ارتباطات الکترونیکی – اطلاع رسانی فراتر از لحظه ای و تسلط حتی نوجوانان به این ابزار مدرن و آگاه کننده – کماکان گزینش – انهم هسته ای ( بعداز پوست ، گوشت و پوشش سخت به هسته میرسیم !!) چه نقش و محلی از اعراب داشته و ایا صرفا بتبع تشکیلات و تعامل دولت ، همچنین خالی نبودن عریضه در این مکان حضور فیریکی دارید ، یا در واقع هسته ای مطالعه وتوصیه به جذ ب یا براندازی میفر مایید ؟؟ پاسخی ندادند . .
ضمنا به طنز اشاره شد که بعد از برجام دیگر چرا شما عزیزان شاغل در واحدهای ذینفوذ ، با دریافت قوت لا یموت و به مصداق المامور معذور به جای مسیول ؟، امور هسته ای را به سازمان انرژی هسته ای و استاد دکترصالحی واگذار نمیفر مایید ؟؟ و یا به ان دستگاه با اینهمه احساس مسیولیت منتقل نمیشوید ؟؟
در این جا روی سخن با اقای مجید انصاری زرندی است که مبحث گزینش و نگاه گزینشی غیر علمی و اصولی را با سالها تاخیر به حق مطرح و حذف یا حداقل تعدیل و تغییر این روش را تلویحا توصیه نموده اند :
با یاد آوری ضرب المثل « رطب خورده منع رطب کی کند » که قیاس مع الفارغ نیست و اینکه ایشان که واعظی چیره دست میباشند و ملبس به لباس خطابه ….که گاهی غیر متعظ میشوند ، بیان خاطره ای را در رابطه با روش گزینشی ایشان خالی از لطف نمیداند و آن اینکه :
در نمایشگاه مطبوعات سال گذشته در مصلی – نگارنده در غرفه ماهنامه وزین « ایران فردا » یادگار انسان شریف ، برومند و صادق شادروان عزت اله سحابی که بوسیله فرزندش ادامه انتشار یافته – دقایقی به دلیل علاقه قلبی و همکاری محدود توقف داشتم که اقای مجید انصاری را به آن منطقه در دیدار از نمایشگاه گذر اوفتاد .
.با شکافتن اطرافیان و محافظین نسبتا تنومند ایشان که بسادگی امکان پذیر نبود ، وی را به بازدید از غرفه ایران فردا توصیه نمودم – که در ان لحظه احتمالا بی خبر از چگونگی و ملاحظات ، استقبال و در جهت غرفه که چند متری فاصله داشت گام بر داشت و
با دیدن عکس شادروانان مصدق ، بازرگان ، سحابی ها که در اندازه های مختلف به رسم غرفه ها – زینت بخش در و دیوار بود وحضور تعدادی از ملیون شناخته شده و عضودولت موقت و شهر دار تهران در اول انقلاب – که بتوصیه بنده دقایقی بیشتر جهت ملاقات احتمالی و ارایه پاره ای توصیه ها ، رفتن حود را بتاخیر انداختند بودند …..
.بسرعت راه خود را زیرکانه تغییر و وارد غرفه ای دیگر شد که حتی عبورش ازمقابل این سنگر ملیون انقلاب کرده و سهیم در انچه گذشته و در واقع شریک در آنچه که بر ملک و ملت میرود …ازنگاه رندانه دوربین به دستها و اهالی کنجکاو مطبوعات که برای شکار اینگونه لحظه هایی آماده و همراهند ، محفوظ مانده – ثبت و ضبط نشود ، که قطعا برآمده از نگرانی ایشان میباشد که حتی ، توقف لحظه ای نیز تیتر کیهان و وطن امروز و…خواهد شد و ادامه حضور در سنگر ایشان به خطر می افتد و….
.بدون پرداختن به دیگر حواشی و مجموعه سخنان و تعابیر که در مقاله ای تنظیم و همان زمان با جرح و تعدیل در داخل و بدون حذف در سایتهای ملیون منعکس گردید ……
یاد آوری مینماید : این رفتار گزینشی واضح ایشان ،که متداول همه دست اندر کاران دولت تدبیر و امید متمایل به اصلاح طلبان بوده وامروز آنان در این هنگامه مخالف گزینش و برخوردهایی بدینگونه شده اند ، اگر در حد شعار نباشد و نماند ، با همه تردیدها طلیعه ایست بر تحولی که بسیار با تاخیر در شرف تحقق است ، البته با محصولی که خود در کا شتن آن نقش داشته و در وقت درویدن متحیر از محصول ، نتیجه و دست آورد مانده اند و مانده ایم !؟
جناب انصاری و دیگز همفکران و همراهان در کابینه دولت گرفتار روحانی ، که در اردیبهشت ۹۶ماندن تان و ادامه خدمتتان را برای یکدوره دیگر به همه رای دهندگان مام میهن ( انتخاب بد از بد تر- در روزگاری که از سویس گشتن پشیمان و نگران سوریه شدن مانده ایم _ آنهم با بودن جناب ترامپ ) به جد توصیه داریم :
اگر به دلیل انتخابات ، نمایشگاه مطبوعات به زمان دیگری مو کول نشود ،بازهم شما را با افکار جدید و اعتراضیتان به ما وقع – بعداز ۳۸ سال ،البته با امدنتان به شهر آفتاب خواهیم دید تا عملا تجربه کنیم آیا دو صد گفته نیم کردارمیشود .
در این باب که نمونه ای از تجدید نظر دولت مردان در روش و بینش هر کدام میباشد و پیشقدم همه مرحوم هاشمی بود ، بسیار سخنها میتوان گفت که بگذار تا وقت دگر ….