سپاسگذاری از هیئت اجرائی جبهه ملی ایران اروپا

۱۷ مرداد ۱۳۹۸   |  لینک کوتاه شده :

هیئت اجرائی جبهه ملی ایران اروپا
ضمن سپاسگذاری از زحمات بی دریغ شما و دوستان عزیز جبهه ملی اروپا در طی ماه های اخیر
در خصوص شخصی در لندن یادآوری می شود که طی دوجلسه شورای مرکزی جبهه ملی ششم طبق گزارش و مستندات موجود از عملکرد خارج از چارچوب و پرنسیپ های مدون جبهه ملی از سوی نامبرده، اعلام انزجار نموده و رفتار وی مورد تقبیح اکثریت اعضاء شورا واقع شده است.
لذا اقدام شجاعانه شما در اعلام برائت از این شخص کاملا در چارجوب موازین جبهه ملی ششم و در راستای اختیارات قانونی جبهه ملی اروپا بوده است.
ضمن آرزوی پیروزی برای شما عزیزان در راه اعتلاء آرمان های جبهه ملی ایران،به عنوان عضو شورای مرکزی و مسئول سازمان روابط خارجه ی جبهه ملی ایران،یادآرو می شوم در خصوص سوء استفاده از نام جبهه ملی ایران ،تخلفی از سوی احدی پذیرفته نبوده و کسانی که از اشخاص اینچنینی در برون مرز حمایت نمایند در هرجایگاهی که باشند باید پاسخگو بوده و قطعا گزارش تخلف آنان به هیئت داوری ارجاع خواهد شد.
با مهر
اشکان رضوی
مسئول کمیسیون روابط خارجه جبهه ملی ایران(سامان ششم)