سرمایه اجتماعی حلقه گم شده جمهوری اسلامی جبهه ملی ایران سامان ششم

۱۰ مرداد ۱۳۹۹   |  لینک کوتاه شده :

حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران همواره در طول عمرش به حذف سازمان ها و کُنشگران سیاسی و مدنی مستقل از نظام حاکم پرداخته است. هیچ سازمان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق بشری حق فعالیت ندارد مگر در راستای منافع و تقویت نظام حاکم. امروز شاهد آن هستیم که جمهوری اسلامی در اقدامی دیگر برای تنگ تر کردن راه تنفس ملت در بند ایران حتی سازمانی غیر سیاسی، حقوق بشری و کمک رسانی مانند جمعیت امام علی را هم که در چارچوب قانون اساسی همین نظام فعالیت می کند را هم برنمی تابد و سه تن از اعضای آن از جمله بنیانگذار  آن، شارمین میمندی نژاد، فرزند دکتر محمد حسین میمندی نژادی بنیانگذار و رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، نخستین دانشکده نوع خود در ایران و نویسنده ۱۸۰ جلد کتاب علمی و اجتماعی، را بازداشت نموده و خواستار تغییر ساختار آن به شکل سازمان تابع جمهوری اسلامی و عمدتا فاسد شده است. اگر ساختار سازمانهای های مشابه جمهوری اسلامی در انجام وظایف خود کارآمد و درستکار می بودند که نیازی به سازمان های مستقلی مانند جمعیت امام علی نمی بود.
 این نهاد مدنی بیش از بیست سال است که در راستای رفع معضلات اجتماعی در سراسر کشور، کمک به محرومان، به کودکان کار، رفع اعتیاد، به آزادسازی دهها کودک که جمهوری اسلامی آنان را به اعدام محکوم کرده و نیز رساندن صدای محرومان و محرومیت ها به مسولان مربوطه کوشیده است و به اندازه توانش در بهبود این وضعیت اسفناک مردم ما اقدام نموده آنهم بدون هیچگونه همکاری دولتی و تنها با پشتوانه و نیرو ها و کمکهای مردمی، وضعیتی که حاصل فساد و بی لیاقتی و بی توجهی حکومت بوده و اصلاح آن از توان و خواست حاکمیت خارج است.
آنچه از کردار حکومت در این چهار دهه عمر زیانبارش نتیجه گیری میشود گویای این واقعیت است که نمی‌داند تخریب جامعه مدنی، خواه سیاسی یا غیر سیاسی، چیزی جز هدایت کشور به سمت پسرفت و بحران بیشتر را در پی نخواهد داشت.
جبهه ملی ایران ضمن محکوم کردن این حرکت خلاف آزادی و حقوق اولیه انسانی و تلاش برای تبدیل این نهاد مردمی به یکی دیگر از زیرمجموعه های فاسد و ناکارآمد خود، خواهان آزادی هر چه زودتر بنیانگذار و همکاران این تشکل مردمی و عدم جلوگیری از فعالیت مستقل آن است. جلوگیری از امدادهای مردمی برای مردم آسیب دیده به سود حاکمیت نخواهد بود.
جبهه ملی ایران – سامان ششم
تهران – نهم امرداد ۱۳۹۹خ