سالگرد قتل فجیع داریوش و پروانه فروهر توسط ساختار جنایت پیشه جمهوری اسلامی- جبهه ملی ایران – سامان ششم

۲ آذر ۱۳۹۹   |  لینک کوتاه شده :

بنام خداوند جان و خرد

داریوش و پروانه فروهر، دو چهره جاویدان راه آزادی ایران، بیست دو سال پیش در چنین روزی، یکم آذرماه، بدست تیم قتلهای زنجیرهای دهه ۷۰، با دشنه و فجیع ترین روش مُثله شدند. کشتن چهرههایی ملی و فداکار و محبوب چون داریوش فروهر و پروانه اسکندری نمادی از سرشت خشونتگرای نظام جمهوری اسلامی بود که هیچ شخصیت اندیشمندی را که مورد تایید و پذیرش مردم بود تحمل نمیکند.
تیم قتلهای زنجیره ای جمهوری اسلامی در همان سال چهره های ارزشمند ملی دیگری را هم چون محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و مجید شریف بیرحمانه کشتند و سال بعد معصومه مصدق (نوه دکتر محمد مصدق) را هم که برای دیدن خانواده به ایران برگشته بود در خانه اش با قساوت تمام کشتند. هنوز همه عاملان این کشتارها معرفی نشده اند؛ تنها یک عامل را برای آرام کردن مردم فدا کردند، ولی آمران همه در مقامهای بالا به گردآوری ثروت مشغولند.
جناح واپسگرا، متحجر و تشنه قدرت که با جوخه های مرگ و گروههای فشار خود تا به حال شمار بسیاری مرد و زنِ پیر و جوان آزادیخواه را در طی این سالها به قتل رسانده و شمار انبوهی را هم زندانی، شکنجه یا اعدام کرده است. جمهوری اسلامی سنگدلی و قساوت خود را آخرین بار در ۲۸ آبان نشان داد. این نظام هنوز بخود نیامده و هنوز قادر نیست پیام مردم را بشنود و سرنوشت خود را در رویارویی با ملت بزرگ و بردبار ایران ارزیابی کند. این جریان خشونت طلب نه تنهاهنوز بدون توجه به وضعیت بحرانی و بشدت خطرناک منطقه در رابطه با ایران، به آشوبگری و ایجاد تنش و تشنج ادامه می دهد، بلکه موقعیت بقاء و دوام خود را نیز تشخیص نمی دهد.
این نظام، با محدوده کوچک فکریشان و فقدان دانش تاریخی، تصور میکند که اگر وضعیت فوق العاده ایجاد نماید، خواهد توانست دوباره موقعیت لرزان خود را تثبیت نماید. به همین دلیل است که امروز کشور در گردابی هولناک گرفتار شده وفاجعه ای جبرا ن ناپذیر در انتظار میهن ما است. تنها راه نجات افراد نظام و کشور، تمکین به خواست ملت و پرهیز از خشونت گرایی و آشوب زایی است.
جبهه ملی ایران، ضمن گرامیداشت نام و یاد قربانیان قتلهای زنجیرهای، هرگونه تروریسم حکومتی را محکوم می کند.

تهران، یکم آذر ۱۳۹۹خ