سالروز شهادت آریوبرزن: ۲۱ اَمرداد – روز ارتش ملی ایران: کورش زعیم

۲۱ مرداد ۱۳۹۹   |  لینک کوتاه شده :

ما ملت کهن ایران و قومهای کهنی که بافت ملی و تاریخی مردمان ما را ساخته اند، از دیرباز بعلت موقعیت جغرافیایی خود، و نیز به این دلیل که با کشاورزی و صنعت و شهرنشینی سرزمین خود را آباد و پیشرفته و ثروتمند کرده بودیم، پیوسته هدف تهاجم قومهای بیابانگرد و غارتگر و خونریز بوده ایمتاریخ ما آکنده از این آسیب ها است، و همزمان، آکنده از دلاوری ها، فداکاریها و جانبازیهای سربازان و افسران میهن پرستی است که آرزوهای دشمنان را بر باد میدادند و در پیروزی و شکست ستایش تاریخ را جلب می نمودندما سربازانی چون آریو برزن و پاپک خرمدین کم نداشته ایم، که در رویارویی با دشمن پرشمار و بیرحم و زورگو سربلندانه جان خود را برای میهن دادند و افتخار ابدی آفریدندجنگ هشت ساله ارتشی قدرتمند علیه ما، که پشتیبانی دو ابرقدرت زمان و بیش از بیست کشور دیگر را هم داشت، نشان داد که شکست دادن هوشمندی، دلاوری و از جان گذشتگی سرباز ایرانی و ارتش ملی ایران کار آسانی نیست.

ما در درازنای تاریخ خود آنقدر دشواری داشته ایم و پیوسته مشغول دفع و افعی ها و لاشخورها بوده ایم و فرصت نیافته ایم بیاندیشیم که این کیست که هر بار ما را نجات می دهد؟ او سرباز ایرانی بوده، از فرزندان کورش بوده اند و نسل های آینده ملت ایران بودهما ملت ایران فرزندان خود را دوست داریم و هرگز خواهان آسیب آنان که نسل های امید میهن هستند نبوده و نیستیم؛ ولی نیم کردار به از صد گفته و شعار استما باید به سربازان میهن ثابت کنیم که پشتیبانشان هستیم، قدردانشان هستیم و آینده خود و خانواده شان را بیمه خواهیم کردبنابراین، در حالیکه برای جلوگیری از تنش های بین المللی و پرهیز از جنگ، سیاست کشور بایستی بر پایه دوستی، همکاری و همزیستی مسالمت آمیز با حفظ احترام و منافع متقابل استوار گردد، دفاع از تمامیت ارضی کشور و یکپارچگی ملت ایران و حفظ منافع ملی در سراسر جهان بر دوش رزمندگان دلاور ایرانی و فدارکاری ها و جانفشانی های آنان بوده و خواهد بود.

ما در طول تاریخ چند هزار ساله خود سربازان و سرداران برجسته زیاد داشته ایماز آریوبرزن و سورنا و آرمیتیس و رستم فرخزاد و فیروز و سنباد و مرداویج گرفته تا یعقوب رویگر و رییس علی دلواری و امامقلی خان و نادر و عباس میرزاما قهرمان کم نداشته ایم، ولی برای آنان و خانواده هایشان چه کرده ایم؟ آنان کشور را در مقاطع گوناگون تاریخی نجات داده اند و ما حتا گورهایشان را هم نمی دانیم کجاستما آهنگ تغییر این فرهنگ بی اعتنایی به قهرمانان ملی را داریمما نماد دلاوری، جنگاوری و فداکاری سرباز ایرانی را آریوبرزن قهرمان تعیین می کنیم، او که همراه با خواهرش، یوتاب، تا آخرین قطره خون جنگید و در تاریخ جهان جاودانه شد.

همچنین به پاس خدمات سرباز ایرانی در گذشته، کنون و آینده، تاکید بر اینکه ما هرگز او را فراموش نمی کنیم و همیشه نیازهای او و خانواده اش را برآورده خواهیم کرد، طرح زیر را در ایران آینده اجرا خواهیم کرد.

قانون ایران آینده برای

پشتیبانی از سرباز ایرانی

دولت ایران به پاس فداکاری ها و پیشبازی از خطرهایی که سرباز ایرانی در راه دفاع از میهن و نگهبانی از تمامیت ارضی، یکپارچگی ملت و منافع ملی با آنها رویارو می شود؛ و برای تامین آرامش روانی و آسایش خانواده او، و نیز بزرگداشت خدمات او به کشور، قانون زیر را بیدرنگ پس از تصویب به اجرا در خواهد آورداین قانون امر به ماسبق می شود و شامل همه سربازان و افسرانی است که بر پایه مفاد این قانون مشمول امتیارات مندرج خواهند شد.

ماده یک– رده بندی سربازان و افسران ارتش ایران:

سربازان و افسران ایران به چهار گروه زیر رده بندی خواهند شد:

گروه ۱٫سربازان جنگ دیده: سربازان و افسرانی هستند که در یک جنگ میهنی شرکت کرده باشندجنگ میهنی شامل جنگهایی است که برای دفاع از مرزهای کشور، دفاع از یکپارچکی ملی و جنگ برونمرزی برای حفظ منافع ملی باشد.

گروه ۲٫ سربازان شهید: سربازان یا افسرانی هستند که در یک جنگ میهنی شرکت کرده و جان خود را از دست داشته باشندسربازان و افسرانی که در تمرین و آموزش نظامی، مانورها، یا تصادم های مربوط به نظامیگری در راستای آماده سازی، کارپردازی یا خدمات پشت جبهه به شهادت می رسند، جملگی سربازان شهید بشمار می آیند.

گروه ۳٫ سربازان زخمی یا آسیب دیده جنگی: سربازان و افسرانی هستند که در هر کدام از شرایط تعریف شده در بالا زخمی یا آسیب خورده بشمار آیند.

گروه ۴: سربازان و افسران نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و همه رسته های ارتش ایران بی توجه به شرح وظایف و پیوسته یا ناپیوسته بودن دوره خدمت، که در هیچ کدام از رده های عملیاتی ۱، ۲ و ۳، بشمار نیآیند.

توضیح: جنگهای میهنی عبارتند از هر جنگ یا درگیری مسلحانه برای حفظ تمامیت ارضی کشور، حفظ یکپارچگی ملت ایران، حفظ منافع ملی ایران در برونمرز، مبارزه با گروههای تروریستی، مافیایی یا قاچاق، توسط نیروی های مسلح زمینی، هوایی، دریایی، مرزبانی، راهبانی، انتظامی، هوانیروز، تکاوران، تفنگداران دریایی، پاسداران و، نیروهای امنیتینیروهای بسیج مردمی در صورتیکه در زمان دفاع ملی به خدمت فراخوانده شوند، مشمول گروه های ۱، ۲ و ۳ خواهند شد.

ماده دو– امتیازهای سرباز ایرانی:

همه سربازان و افسران مشمول گروههای ۱، ۲ و ۳، در تمامی درازای عمر خود، یا عمر خانواده درجه اول خود در صورت شهادت، از یکسد امتیاز ویژه اجتماعی و اقتصادی برخوردار خواهند بودفهرست کامل این خدمات و امتیازات، از جمله امتیازهای زیر، جداگانه اعلام خواهد شد:

۱-تحصیلات رایگان برای خود، همسر و فرزندان، تا پایان دوره دانشگاه، همراه با هزینه خوابگاه دانشگاهی و هزینه خرید کتابهای درسی، رایانه و لوازم تحصیلی.

۲-بیمه کامل دارو و درمان، جراحی، تخت بیمارستان، روانپزشگی و اجزای مصنوعی تن و هرگونه پیوند قلب، کلیه و هر عضو دیگر.

۳-رفت و آمد رایگان با وسایل ترابری دولتی مانند مترو، اتوبوس و قطار و تخفیف ۵۰% برای هواپیما.

۴-بلیت رایگان برای سینماها، تماشاخانه ها، کنسرت ها، موزه ها و سمینارها و کنفرانسهای همگانی.

۵-تضمین ۵۰% تا ۱۰۰% از وام های بانکی برای اجرای پروژه های اقتصادی بسته به مبلغ و کارشناسی پروژه.

۶-تضمین ۸۰% وام های خرید مسکن تا سقف ۸۰% بهای مسکن برای سرباز و همسر سرباز شهید.

۷-تضمین ۸۰% وام خرید خودرو ایرانی برای سرباز یا همسر سرباز شهید.

۸-هزینه کامل خانه سالمندان برای سرباز و همسر و ۵۰% هزینه برای فرزندان.

۹-هزینه خاکسپاری و گور رایگان برای سرباز و همسر، و ۵۰% برای فرزندان. (سربازان شهید جنگی در بخش ویژه گورستان شهرستان خود دفن خواهند شد.)

و امتیازهای اجتماعی دیگر که فهرست آن منتشر خواهد شد.

ماده سه– وراثت امتیازهای سرباز ایرانی:

امتیازهای هر سرباز ایرانی با شرایط زیر قابل انتقال به نسل های پسین سرباز است:

۱-سرباز و خانواده اول سرباز، ۱۰۰ امتیاز

۲-نسل دوم سرباز (فرزندان سرباز و خانوداه اولشان) ۵۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز یا ۵۰% همه امتیازها.

۳-نسل سوم (نوه های سرباز و خانواده اولشان) ۲۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز یا ۲۰% همه امتیازها.

۴-نسل چهارم (نوه های فرزندان سرباز و خانواده اولشان) ۱۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز یا ۱۰% همه امتیازها.

نسل های پسین تا هر زمان که بتوانند ثابت کنند از فرزندان یک سرباز یا افسر ایرانی گروه های ۱، ۲ یا ۳، هستند، ۵ امتیاز از مجموع ۱۰۰ یا ۵% همه امتیازها را دریافت خواهند کرداین قانون شامل همه سربازان ایرانی در درازنای تاریخ نوشتاری ایران خواهد بود.

از گروه ۴، فقط افسران و سربازانی که حرفه آنان خدمت در ارتش ایران است و تا تاریخ بازنشستگی قانونی در ارتش خدمت کنند، از این امتیازها برخوردار خواهند بود.

ماده چهار– شُکوه مرگ سرباز ایرانی

۱٫سربازان ایرانی از همه نیروهای مسلح که در جنگهای میهنی تعریف شده در بالا، در عملیاتی ویژه یا با دلاوری ویژه شهید می شوند، در «آرامستان ارتشی آریو برزن» با بزرگداشت و مراسم کامل نظامی به خاک سپرده خواهند شدگورستان باشکوه و سرسبزی به نام سردار بزرگ ایرانزمین، آریوبرزن، در نزدیکی درّه درگیری آریوبرزن با دشمن و نیز در میدانهای جنگهای میهنی دیگر ساخته خواهد شد که ویژه خاکسپاری سربازانی از همه نیروهای مسلح، زمینی، هوایی، دریایی، تکاروان، تفنگداران دریایی، امنیتی و انتظامی خواهد بود که در جنگهای میهنی یا در درگیری های مسلحانه با گروههای تروریستی، یا مافیایی، دلاوری ویژه از خود نشان داده و مفتخر به نشان های افتخار ملی شده باشندآیین نامه اعطای این افتخارات جداگانه عرضه خواهد شد.

۲٫استانداری ها، فرمانداری ها، شهرداری ها، بخشداری ها و دهداری ها موظف خواهند بود که همه ساله در روز یکم فروردین، یک دسته گل روی سنگ گور، همه سربازان شهید در منطقه خود، پس از شستشوی آنها، بگذارنداین قانون شامل گورهای همه سربازانی است که در درازنای تاریخ ایران در جنگهای میهنی کشته شده اند و گور آنان شناسایی شدنی استهزینه دسته گل ها از سوی ستاد بزرگ ارتشتاران فراهم خواهد شدگورهای بناشده یا تندیس های بناشده برای سربازان گمنام یا سرداران نامدار ایران در میدانها و پارک های عمومی مشمول این بند خواهند بود.

۳٫روز بیست و یکم امراد ماه هر سال، روز رویارویی اسکندر با سرهنگ آریو برزن، برای بزرگداشت فداکاری های سربازان دلاور ایران در راستای حفظ مرزها و منافع ملی، «روز ارتش ملی ایران» نام خواهد گرفت و در تقویم رسمی درج خواهد شددر این روز همه شاخه های ارتش ایران در یک رژه باشکوه در بزرگداشت سربازان افتادهً ایران در درازنای تاریخ شرکت خواهند کرد.

کورش زعیم

تهران – ۲۱ امرداد ۱۳۹۹