زندگی خود را به اهریمن نبخشید! بیانیه جبهه ملی ایران (سامان ششم) به زندانیان در اعتصاب غذا

۹ شهریور ۱۳۹۹   |  لینک کوتاه شده :

این روزها شماری از زندانیان سیاسی و حقوق بشری، مانند زرتشت احمدی راغب، نسرین ستوده و جعفر عظیم زاده، که از برجسته ترین و مبارزترین شهروندان ما در صنف های مختلف و مدتهای طولانی در بند اهریمن هستند، دست به اعتصاب خوراک زده اند. این اعتصاب، افزون بر خانواده آنان، همه کسانی را که این دلاوران بزرگ را ستایش میکنند نگران کرده است. ما بعنوان شهروندان خود آسیب دیده از این نظام، از ایشان میخواهیم که دست از هر گونه اعتصاب خوراک که به تندرستی خود آسیب رساند بردارند و بیش از این خود را به خطر نیاندازند. اعتصاب خوراک در کشورهایی کارایی دارد که حاکمیتشان واکنش های انسانی دارند، نه در جمهوری اسلامی که برای بود و نبود انسان ها کمترین ارزشی قایل نیستند.

زندانبانان میخواهند شما را از راه مبارزه و نگهبانی از حقوق شهروندی خود و ملت ایران بازدارند، میخواهند شما را از راه اصول حقوق بشر جهانی بازدارند و از افشا کردن بی قانونی ها، قانون شکنی ها و بیرحمی ها بازدارند. شما باید خود را برای ادامه این راه تندرست و نیرومند نگه دارید، همانگونه که روحتان پرتوان و نیرومند است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد که ایران هم از امضاء کنندگان آن است، دولتها را موظف کرده که مدافعان حقوق بشر را در برابر هر گونه خشونت، تهدید، تلافی جویی، تبعیض قانونی یا عملی، فشار و یا هرگونه اقدام خودسرانه ای که ممکن است علیه آنها رخ دهد حفاظت کند. بر پایه این اعلامیه، اقدامات این حکومت خودکامه و دشواری ها و خطرهایی که برای شما و امثال شما بوجود آورده اند، شکستن قانونهای بین المللی و حقوق بشری است که آنها نمی توانند نه اهمیت آن را درک و نه تحمل کنند.

ملت ایران جاودانگی فرهنگ و میهن خود را مدیون مبارزانی چون شماست که برای سده ها در برابر جهالت و خشونت وارداتی به ایران ما پایداری کرده اید و اهریمن بدی ها و پلشتی ها را شکست داده اید. این بار هم اهریمن از شما شکست خواهد خورد. با گرسنه نگه داشتن تن رنجورتان جان خود را به اهریمنان ندهید و آنها را شاد و آرام نکنید. ملت به قهرمانانی چون شما نیاز دارد، خانواده هایتان به شما نیاز دارند، دوستانتان به شما نیاز دارند و جنبش بیرون راندن اهریمن جهمنی از بهشت ایران به چون شما نیاز دارد.
خود را تندرست و نیرومند نگه دارید که برآمدن خورشید ایران را از پس ابرهای سیاه ببینید. بگذارید اهریمن از پایداری شما اشتهایش را برای خشونت و فساد از دست بدهد. شما بمانید که او رفتنی است.

جبهه ملی ایران –سامان ششم
تهران- ۷ شهریور ۱۳۹۹خ