ریاست گرامی شورای مرکزی جبهه ملی ایران دروغگویی و پلشتی را اصلاح نتوان کرد کورش زعیم

۲۹ خرداد ۱۳۹۵   |  لینک کوتاه شده :

جناب آقای ادیب برومند 

سرور گرامی،

پیرو اعتراضات و انتقادات گروهی از اعضای شورای مرکزی و بخش عمده اعضای فعال جبهه ملی به شیوه اداره جبهه ملی ایران، اکنون ثابت شده که ژرفای فساد سیاسی در تشکیلات جبهه بیش از آنست که تصور می رفته است.

شخصی که خود را «صالح دهخدا» می خواند و تا کنون از ایشان نام و نشانی نداشته ایم و شاید این نام مستعار باشد، اکنون مامور نشر و پخش بیانیه های جبهه ملی ایران شده است. این شخص طبق نامه پیوست که به همه جا در اینترنت پخش کرده با دروغ بافی و تهمت های پلید نسبت به شخص من برنامه ای برای ترور شخصیت های برجسته جبهه را چون جمال درودی، بانو لقا اردلان و دیگران که در این نامه نام برده است دارد. این شخصیت ها همه مورد خشم سازمانهای امنیتی جمهوری اسلامی می باشند.

شما از رییس محترم تشکیلات جبهه ملی ایران بپرسید این شخص دروغ پرداز و پلید از کدام خانه اشباح ظهور کرده و چه کسی او را می شناسد و از کی به عضویت جبهه درآمده که مسئول نشر و پخش بیانیه های جبهه ملی ایران شده است؟

امیدوارم اکنون دیگر به ژرفای مسئله سازمانی جبهه ملی ایران که بازیچه دست اشخاص وطن فروش و پلید افتاده پی برده باشید. همینها هستند که دو دستگیها و ناکارآمدی جبهه ملی و در نتیجه خشم و واکنش جوانان سرخورده جبهه ملی ایران را بر می انگیزند. با حسن نیتی که در شما سراغ داریم می دانیم که قصد دارید دراین ساختار «اصلاحات» کنید، همچنان که آقای خاتمی در ساختار جمهوری اسلامی کرد!

با گرامیداشت،

هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران

پنجم شهریور ۱۳۹۰