دیدار چند تن از اعضای جبهه ملی ایران با خانواده پویا بختیاری از جانباختگان راه آزادی

۳ دی ۱۳۹۸   |  لینک کوتاه شده :

دیدار مهندس کورش زعیم عضو هیت رهبری جبهه ملی ایران، ناصر کمیلیان از شورای مرکزی جبهه ملی ایران و بانو نرگس منصوری از سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران با خانواده پویا بختیاری از جانباختگان راه آزادی.
در این دیدار مادران پارک لاله نیز اعضای جبهه ملی ایران را همراهی می کردند.