دکتر مهندس کورش زعیم بازداشت شد

۲۶ تیر ۱۳۹۵

zaim-kourosh
آگاهی یافتیم که ساعاتی پیش کورش زعیم از کنشگران سیاسی ملی، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران و عضو شورای مهستان جبهه ملی‌ ایران ،توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.