دل‌آرامی جبهه ملی ایران – سامان ششم به آقای سعید شیرزاد و خانواده بزرگوار شیرزاد

۴ مهر ۱۳۹۸   |  لینک کوتاه شده :

متأسفانه آگاه شدیم سعید شیرزاد، فعال سیاسی و حقوق کودکان در غم از دست دادن مادر به سوگ نشسته است.

ما، هموندان شورای مرکزی به نمایندگی از جبهه ملی ایران – سامان ششم ضمن دل آرامی به ایشان و دودمان بزرگوار شیرزاد، خود را در غم این عزیزان شریک می دانیم.
سعید شیرزاد علی رغم اصرار خود و خانواده مبنی دادن حق مرخصی برای دیدار با مادر در بستر بیماری یا بر قراری تماس تلفنی برای شنیدن صدای ایشان برای آخرین بار، حتی نتوانست در مراسم خاک سپاری مادر خود شرکت نماید در حالی که بر اساس تبصره چهار، بند ۲۹، ماده ۲۱۴ آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندانیان می توانند در صورت فوت بستگان درجه یک خود بدون لحاظ شرایط از مرخصی بهره مند گردند. ایشان پس از بارها بازداشت و حبس کوتاه مدت با وجود دچار شدن به بیماری های گوناگون در طی دوران حبس از خرداد ماه سال ۱۳۹۳ بدون حتی یک روز مرخصی و محروم از خدمات پزشکی در زندان به سر می برد.
جبهه ملی ایران – سامان ششم هم چون همیشه بر آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی تأکید کرده و دستگاه قضایی، اطلاعاتی و امنیتی را ملزم به رعایت کلیه قوانین و آیین نامه های مربوط به حقوق زندانیان می داند.
شورای مرکزی جبهه ملی ایران – سامان ششم
دوم مهر ماه سال ۱۳۹۸