دلآرامی به دوست و هموند گرامی کمال ارس -شورای مرکزی جبهه ملی ایران-سامان ششم

۲۵ دی ۱۳۹۸   |  لینک کوتاه شده :

 

دوست عزیز، کمال ارس، از شنیدن خبر ناگوار درگذشت مادر گرامی شما بسیار ناراحت و اندوهناک شدیم. من از سوی خودم و شورای مرکزی جبهه ملی ایران (سامان ششم) این ضایعه را به شما و خانواده گرامی دلآرامی میگوییم و آرزومند طول عمر و تندرستی شما هستیم

کورش زعیم،

از سوی شورای مرکزی جبهه ملی ایران-سامان ششم.