دعوت گروهی از کنشگران مدنی و سیاسی در ایران برای تشکیل کمیته امداد ملی

۱۶ فروردین ۱۳۹۹   |  لینک کوتاه شده :


به: سازمان بهداشت جهانی
سازمانهای حقوق بشری
ما امضاء کنندگان زیر، به عنوان گروهی از فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری در ایران، درخواست کمکهای فوری و اضطراری برای جلوگیری از پیشرفت روزافزون ویروس کرونا در میهن خود را داریم که به باور ما تا مدت زیادی ادامه خواهد داشت. به دلیل کمبودهای مزمن امکانات بیمارستانی، ابزار و داروهای پزشکی و بهداشتی و کادر درمان، شمار زیادی از مردم ایران روزانه دچار این بیماری می شوند.
سوء مدیریت، ناکارآمدی و فساد ساختاری در جمهوری اسلامی باعث گسترش سریع ویروس کوید-۱۹ در کشور شده و ایران را به یکی از مراکز بیماری در جهان تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی هم میهنان عزیز مسئولانه، داوطلبانه و خیرخواهانه به کمک کادر درمان و مدافعان سلامت می شتابند و دریافت و نظارت بر توزیع کمک ها را هم بر عهده میگیرند. از کلیه ایرانیان داخل و خارج کشور نیز که داوطلب کمک به رفع این فاجعه ملی و پیامدهای آن هستند، درخواست کمک داریم.
برای رساندن بهنگام کمکها و متناسب با اولویت ها پیشنهاد میشود نمایندگان پزشکان، پرستاران، کادر درمان، سازمان های مردم نهاد مستقل، نیکوکاران، نمایندگان سازمانهای مردم نهاد صنفی و نیز مددکاران اجتماعی که تجربه و صلاحیت علمی کار تیمی را داشته اند به ما بپیوندند تا با سازماندهی و برنامه ریزی منسجم اهداف زیر را پیگیری نماییم:
یک: کمکها توسط حسابرسان رسمی نظارت دقیق مالی خواهد شد.
دو: بیماران مبتلا و خانواده های آنان، سربازان، زندانیان، زنان بی سرپرست، کارگران بیکار و کسانی که به اجبارشغل خود را از دست داده خانه نشین شده هیچگونه درآمدی ندارند و کودکان بی سرپرست توسط تیم نامبرده شناسایی، رتبه بندی و برپایه اولویت و مقدار کمکهای رسیده به یاری آنان می شتابیم.
سه: امضا کنندگان این نامه یک “کمیته امداد ملی” منتخب را با حضور نمایندگان سازمان های مردم نهاد نظیر سازمان نظام پزشکی زیر نظر سازمان بهداشت جهانی تشکیل میدهند که اعتماد جهانی و ملی حاصل شود و جلوی نفوذ فساد حکومتی گرفته شود.
محمد حسین آقاسی، حمید آصفی، شهلا انتصاری، داود هرمیداس باوند، گیتی پور فاضل، عیسا خان حاتمی، مهدی خزعلی، کورش زعیم، حشمت طبرزدی، اسماعیل مفتی زاده
رونوشت: ملت بزرگ ایران (هموطنان داخل و خارج از کشور)
در چنین شرایطی ما درپی درخواست کمکهای فوری از سازمان بهداشت جهانی، سازمانهای بین المللی، امداد رسان، حقوق بشری و همچنین ازشما ایرانیان داخل و خارج هستیم و می خواهیم که با “کمیته امداد ملی” در شرف تشکیل در ارتباط مستقیم باشید.
سوم آوریل ۲۰۲۰م تهران- ۱۵ فروردین ۱۳۹۹،
فهرست پشتیبانان:
پروفسور سید حسن امین، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران – سامان ششم، محمد اویسی، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران – سامان ششم، عباس پالیزدار، مسئول کمیته تحقیق و تفحص مجس از قوه قضائیه، حمید بی آزار، اتحاد دموکراسی خواهان ایران،  حسین ذوالفقاری، مهستان جبهه ملی ایران – سامان ششم، علی رشیدی، عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران – سامان ششم، اشکان رضوی، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران – سامان ششم، حسین زادعیسا، جنبش آزادیبخش مردم ایران – جاما، شاهین سپنتا، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران – سامان ششم، علی شجاع، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران – سامان ششم، دکتر حمید شمس، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران – سامان ششم، نظام الدین قهاری، جنبش آزادیبخش مردم ایران – جاما، محمد کریمی (زندانی سیاسی-جبهه ملی ششم)، ناصر کمیلیان، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران – سامان ششم، بیژن گل افرا، عضو حزب نهضت آزادی، سعید محمدی، جبهه ملی ایران-سامان ششم، مسئول شاخه شیراز، نرگس منصوری (از ۱۴ تن امضا کننده کناره گیری علی خامنه ای)، مجتبی موسوی، عضو شرای مرکزی جبهه ملی ایران – سامان ششم، فتح الله نجاتی مازگر، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران – سامان ششم، علی نظری، نماینده ادوار مجلس و مسئول روزنامه مستقل

 

To: World Health Organization,
And Human Rights Organizations
As a group of political, social and human rights activists in Iran, we reach out to you for immediate and urgent help in curbing and containing the deadly coronavirus pandemic ravaging our nation today and is believed to continue for some time yet. Due to the chronic shortage of hospitals, essential medical facilities and resources, a staggering number of Iranians are succumbing to the virus every day.
The Islamic Republic in Iran due to gross mismanagement, incompetence and institutionalized corruption deeply rooted in the regime, has exacerbated the spread of COVID-19 virus in the population and throughout the country, effectively turning Iran into one of the major vectors of the disease regionally and internationally.
It is under these horrifying conditions that we seek immediate help of the World Health Organization and Human Rights organizations. Our responsible fellow countrymen and women will volunteer with goodwill and compassion to assist the defenders of public health hospital personnel in receiving and overseeing the distribution of aids. We also ask of all Iranians in and outside Iran to volunteer for helping and assisting in order to rid this national calamity and its consequences.
In order to deliver the aid timely fashion and proportional to needs and priorities, we propose that the representatives of medical, nursing, hospital personnel, humanitarian and the representatives social NGOs and social workers who have experience and competence in teamwork to join us so we can pursue the following aims with organization and programming:
۱٫ To oversee and carefully record the uses and distribution of received aids.
۲٫ The needs of Coronavirus patients and their families, prisoners, armed forces personnel, single mothers, out-of-work laborers, those forced out of work and have no source of income and homeless children, shall be identified, prioritized with respect to aids received and rush to help them.
۳٫ The undersigned will select and introduce a “National Rescue Committee” in presence of the representatives of professional NGOs such as Iran Medical Association and World Health Organization, in order to enjoy national and international trust and to prevent any corruption by the Islamic regime.
M. H. Aghasi (defense attorney), Hamid Assefi (Political commentator), D. H. Bavand (INF leadership), Darroudi, Jamal (JMI Leadership), Shahla Entesari (Unided for Democracy), Isa K. Hatami (Iran Solidarity), Mehdi Khazali (Freedom Movement), E. Moftizadeh (Kord Democratic), Mousavi, Mojtaba (JMI Ahvaz), Nazari, Ali (Mostaghel Newspaper), Nejati, Fathollah (JMI Tabriz), Giti Porfazel (JMI leadership), (H. Tabarzadi (Democratic Front), Zadisa, Hossein (JAMA Movement), Kourosh Zaim (JMI Leadership).
Tehran, Iran; March 29, 2020
Supported by:
Amin, Prof S. Hassan (JMI Central Council), BiAzar, Hamid (United for Democracy), Ghahari, Nezamaddin (JAMA Movemenet), GilAfra, Bijan (Freedom Movement), Karimi, Mohamamd (JMI Pol. Prisoner), Komeilian, Nasser (JMI Central Council), Mansouri, Narges (14 Women for Khamenei resignation), Mohammadi, Said (JMI Shiraz), Oveici, Col. Mohammad (JMI Central Council), Pakizdar, Abbas (Parlementary Oversight Comm.), Rashidi, Ali (JMI Leadership), Razavi, Ashkan (JMI Central Council), Zolfaghari, Sepanta, Shahin (JMI Central Council), Shams, Dr. Hamid (JMI Central Council), Shoja, Ali (JMI Council), Hossein (JMI Mehestan), …. To be added