در رثای استاد ادیب برومند – ضیاء مصباح

۲۳ اسفند ۱۳۹۵   |  لینک کوتاه شده :

boroumand-adib

ادیب برومند شاعر ملی ، یادگار ارزنده تاریخ معاصر و شاهد و ناظر مبارزات ایرانیان بر علیه دیکتاتوری ، ظلم و اختناق حاکم بر کشورمان از گذشته های دور تا همین ایام ،روز گذشته در ۹۳ سالگی به دیا رباقی شتافت و دوستان و همراهانش را در سوکی عمیق فروبرد .
با ادای احترام به روح بزرگ این راد مرد وطن ، که به حق برومند لقب داشت و همدردی عمیق با تمامی همراهان و همفکران ایشان- که خانواده مکرم ادیب برومندو فرزندان ارجمندش نیز از ان جمله اند ،
امید داریم راه ، روش ، سلامت عمل و اندیشه والای او پیوسته راه گشای وطن دوستان باشد و پایدار و پر رهرو بماند .
درشرح حال فرزانه تازه در گذشته اشاره میشود : روز ۲۱ خرداد۱۳۰۳عبدالعلی ادیب برومند در«گز- ازتوابع شهرستان برخوار» اصفهان زاده شد و در محضر ( شادروانان ) مادری فرهیخته « رباب غفار دخت» خواهر «استاد حیدر علی برومند »که در زمان خود زنی با لیاقت و باشخصیت بشمار میرفت و پدری ارجمند « مصطفی قلی خان برومند »پرورش یافت . .
ایشان علاوه بر اعتقاد و پایداری خلل ناپذیر به شادروان دکتر محمد مصدق و اقرار به پیروی ازروش و منش پیشوایش در تمامی عمر با برکتش ، از حسن خط و زبان عربی و اگاهی بتاریخ بهره فراوان داشت ، بزبان فرانسه مسلط بود و هیچ گاه شغل دولتی نپذیرفت و از تجدد طلبان معاصر شمرده میشود .
در شهریور ۱۳۲۱وارد دانشگاه تهران شد و در ۱۳۲۴ در رشته حقوق قضایی با درجه ممتاز فارغ التحصیل گردید – در سال ۱۳۲۶ وکالت دادگستری را پیشه کرد و پیوسته در این حرفه برای احقاق حقوق میکو شید و پرونده های متفرقه را نمی پذیرفت …
این شیفته وطن از آبان ۲۸به هواداران سر سخت نهضت ملی ایران پیوست و با سرودن اشعارمیهنی و سیاسی به یاری و همگامی جبهه ملی ، این خط مشی ضد استعماری پرداخت … و تا پایان عمر موثر وپربارش دراین وادی همت وافر مبذول داشت .
عبدالعلی برومند ریاست شورای مرکزی جبهه ملی ایران را طی سنوات متمادی تا اتمام حیات مادی عهده دار بود و با استواری تمام به تکلیف ملی و میهنی خود اهتمام میورزید و از نادر مردانی بود که عمری پربارو آموزنده از هر لحاظ سپری کرد وبا مفهوم واقعی انچنانکه خود میخواست سر افراز و استوار، « به اصطلاح ایستاده » جان به جان آفرین تسلیم کرد .
آثار چاپ شده شادروان برومند شامل : «ناله های وطن » به مناسبت رویدادهای شهریور ۱۳۲۰« پیام آزادی » در مخالفت با خشونت و جنگ که به ۲۷ زبان ترجمه شده « درد آشنا » غزل های عرفانی ، سیاسی و احساسی « سرود رهایی » در هواداری از نهضت ملی شدن نفت و نکوهش ۲۸ مرداد « راز پرواز » در بر دارنده شعرهای مذهبی با زمینه حماسی « مثنوی اصفهان» در باره اصفهان « حاصل هستی » حاوی اشعار مختلف در سبکهای متفاوت و« مجموعه اشعار» در ۲ جلد شامل اشعار منتشر نشده میباشد .
در باره این چهره کاریز ماتیک باید گفت او اندیشمندی خود آموخته و استاد خود بود ، خود کشته و خود درویده بود .
در این اواخر دوستداران اندیشه ها وآثار این چهره ماندگار تاریخ معاصر ، در ورود ایشان به لیست نامزدهای نوبل ادبی میکو شید ند .
مقبولیت بی چون و چرایش در عالم سیا ست و اجتماع با ویژ گیهای خاص او و اقتضای فعالیت در این شرایط … روال و روشی معتدل در همه شرایط و محدودیتها همراه داشت و مورداحترام همگان بود .
او با آیین جوانمردی فردوسی ، سیرو سلوک حافظ و مولوی ، گوشه عزلت خیام و پند سعدی بخوبی آشنا بود و با مدیریت مناسب و اشراف قابل تقدیس به مسایل اجتماعی ، سیاسی و فر هنگی – مجموعه ای معتبرو شناخته شده و ماندگار بزرگ مرد تاریخ معاصر ایران دکتر محمد مصدق – جبهه ملی ایران را طی سنوات متمادی مدیریت و پیشکسوتی نمود . روانش شاد