در بزرگداشت سالروز رستاخیز سی تیر ۱۳۳۱- جبهه ملی ایران

۳۰ تیر ۱۳۹۶   |  لینک کوتاه شده :

هموطنان
در جوامعی که در گذر تاریخ خود با دو پدیده استعمار و استبداد در تعارض و دست در گریبان بوده اند، جنبش ها و نهضت های مردمی برای نیل به آزادی با وجود پیروزی های اولیه، ولی به دلایلی با نوعی نافرجامی ها از لحاظ سیاسی و اجتماعی روبرو بوده است. بی شک در این رهگذر یکصد ساله جان باختگان راه آزادی ایران: چون شهدای انقلاب مشروطیت، از دست رفتگان نهضت ملی کردن نفت، مجاهدانی که در راه دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران نقد جان باختند و دیگر مبارزان و جانسپاران راه آزادی، همه با از خود گذشتگی های خود، مسببین استمرار پویایی و دینامیسم اجتماعی – سیاسی نسل های بعد جهت نیل به آزادی های اساسی مبتنی بر ارزش های روز چون مردم سالاری، حقوق بشر و حکومت قانون بوده اند.
اینک که جامعه در آستانه روز سی ام تیر قراردارد، شایسته است که این روز بعنوان گرانیگاهی برای یاد و بزرگداشت تمام شهدا و جان باختگان راه آزادی تلقی گردد.
جبهه ملی ایران ضمن بزرگداشت این روز انتظار دارد که خواست ها و مطالبات ۲۴ میلیون رای دهندگان انتخابات اخیر دائر به آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، ایجاد فضای سیاسی مساعد برای احزاب و جامعه مدنی سازمان یافته و فراتر از آن ایجاد شرایط اقتصادی و قانونی لازم برای بخش خصوصی فعال در نظر گرفته شود.
باشد که واقع نگری و هوشمندی سیاسی – اجتماعی رهگشا و راهبرد همگان باشد.

جبهه ملی ایران- تهران