درگذشت مبارز آزادی خواه دکتر محمد ملکی- جبهه ملی ایران ( سامان ششم)

۱۲ آذر ۱۳۹۹   |  لینک کوتاه شده :

درگذشت مبارز آزادی خواه دکتر محمد ملکی را صمیمانه به خانواده ارجمند ملکی، جامعه دانشگاهی و ملت شریف ایران تسلیت می گوییم .
دکتر ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از رویداد سال ۱۳۵۷بود که تمام طول عمر خود را صرف مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر نمود.
روحش شاد و راهش پر رهرو باد

جبهه ملی ایران ( سامان ششم)
۱۲ آذر ۱۳۹۹