درگذشت حسن لباسچی عضو دیرینه جبهه ملی ایران را دلارامی میگوییم

۱۰ خرداد ۱۴۰۰   |  لینک کوتاه شده :

زنده یاد حسن لباسچی از دانشجویی به عضویت جبهه ملی ایران درآمد. هنگام تحصیل در امریکا در سال ۱۹۶۳، به ریاست سازمان دانشجویان ایرانی در امریکا برگزیده شد و یکی از سه نماینده دانشجویان ایرانی در کنگره بزرگ دانشجویات ایرانی در شهر کُلن آلمان بود.

لباسچی پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۵۸ به عضویت شورای چهارم جبهه ملی و در همان سال همراه با پرویز ورجاوند، علی رشیدی، اسدالله مبشری و کورش زعیم در هر دو کمیته تدوین منشور و اساسنامه جبهه ملی شرکت داشت. پس از ممنوعیت فعالیت جبهه ملی ایران در سال ۱۳۶۰، به گروه ۴۰ نفره کمیته حسن نیت پیوست و به مبارزه علیه استبداد دینی پرداخت. در سال ۱۳۷۲ به شورای پنجم جبهه ملی ایران دعوت و به هیئت اجرایی و سخنگویی جبهه ملی انتخاب شد. پس از خروج از کشور، در ۱۹ امرداد ۱۳۸۷، شورای رهبری جبهه ملی ایران در پیامی حسن لباسچی را نماینده جبهه ملی ایران در برونمرز معرفی کرد.