خیزش انقلابی مردم ایران ادامه دارد! بیانیه جبهه ملی ایران سامان ششم درباره قتل های حکومت اسلامی

۲۳ آذر ۱۴۰۱   |  لینک کوتاه شده :

‏‏قسم به خون یاران

‏ایستاده‌ایم تا پایان

هموطنان آزاده، دختران و پسران دلاور ایران،
ملت ایران از حکام اسلامی، هیچ توقع عدالت قضایی ندارد. مامورین بیدادگاه های اسلامی نه تنها مقررات قضایی خودِ جمهوری اسلامی را رعایت نمی کنند، بلکه به شهادت شرعی علمای حوزوی هم وقعی نمی گذارند. دو جوان دلاوری که رسما به قتل رساندند حتی وکیل تسخیری هم نداشتند. در بیدادگاه های این دیوانگانِ قدرت، شاکی، شاهد، دادستان و قاضی یکنفر است. محسن شکاری و مجید رضا رهنورد را بدرستی قربانیان ضحاک‌ی هستند که حفظ و اعمال قدرت مطلق او را کر و کور کرده است. نه صدای خیابان را می شنود و نه شعور تحلیل و درک شرایط اجتماعی و سیاسی ایران و جهان رادارد.
قتل های حکومتی که نزدیک به سه ماه است در خیابان ها و زندان های سراسر کشور رخ می دهند و جان کودکان و جوانان آینده ساز ایران را می گیرند، نشان آشکاری از ترس و فرومانده گی و رسوایی تاریک اندیشان و ایدیولوژی واپسگرای آنان است.
شوربختانه همراه جانباختگان کف خیابان در زندان و اعدام های نمایشی، بازماندگان نزدیک و دور آنان نیز مرگ‌زده می شوند. ماشین این نظام انسانستیز سالهاست که به ته خط رسیده است و از بوی تعفن رانتخواری، دزدی و وطنفروشی شان هیچ ایرانی میهندوستی در امان نمانده است.
این ددمنشان ایرانستیز از ترس خود می پندارند که می توانند با آدمکشی هایشان جوانان مبارز را بترسانند تا دست از مبارزه بردارند. اما

صدها گل سرخ؛ یک گل افغانی
ما را ز سر بریده میترسانی؟
گر ما ز سر بریده میترسیدیم
با مشت بجنگ تفنگ نمی رفتیم
دختران و پسران پر شور و جسور ما بدرستی می دانند که تا جمهوری اسلامی هست تباهی و نکبت هم ادامه خواهد داشت و تنها راه نجات از اسارت این انسان نمایان ایرانستیز، حضور فعال سنجیده و هدفمند در خیابان و اعتصاب سراسری است.
جبهه ملی ایران سامان ششم به بازماندگان همه جانباختگان و ملت ایران دلارآمی می گوید. بی تردید یاد آنان و قدردانی ملت نجیب ایران همواره زنده خواهد ماند.
پاینده ایران
دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱