حمایت جبهه ملی ایران سامان ششم از جنبش مدنی معلمان

۲۴ آذر ۱۴۰۰   |  لینک کوتاه شده :

هم‌میهنان آزاده،
بار دیگر همگام با بقیه مطالبات صنفی و مدنی اقشار مختلف جامعه و مردمی، معلمان در شهرهای بزرگ ایران پرشمار به خیابان آمده اند تا برای احقاق حقوق خود که طبق طرح رتبه‌بندی معلمان بر اساس «سند تحول بنیادین نظام آموزشی در راستای ارتقای شایستگی حرفه‌ای معلمان» باید به مرحله اجرا درآید مبارزه کنند. آنچه در این اعتراضات چشمگیر است حضور فعال معلمین زن است، که میکوشند با صدای رسا خواستهای خود را بگوش مسؤلین امر برسانند و دادخواهی کنند. سند نامبرده در آذر سال ۱۳۹۰ به تصویب «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» رسید و توسط رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد و بنا شد از سال ۱۳۹۴ به اجرا درآید ولی معلمان هنوز هم در سال ۱۴۰۰خواستار پرداخت‌ عادلانه حقوق خود در سطح کارمندان دیگر دولت هستند.
اما با در نظر گرفتن وضع مالی دولت رییسی بعید بنظر می رسد که معلمان به خواست دیرینه خود برسند. این خواست از زمان دولت پیشین تاکنون عملا از برنامه مذاکرات خارج شده و به خواست ارتقای نسبی یعنی ماهیانه به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است که شاید برای آرام کردن آموزگاران اجرا گردد. آیا در شرایط اقتصادی کنونی ۴۰۰ هزار تومان در ماه مشکل معیشتی این قشر ارزشمند را حل خواهد کرد؟
با این وجود چنان بنظر می رسد که این پرونده بزودی بسته نخواهدشد. بویژه که قشر آگاه و مقاوم معلمین به مبارزات مدنی خود ادامه خواهد داد. مبارزات مدنی معلمان و دیگر آحاد اجتماعی مانند کارگران و دهقانان از آنجاییکه بحق و حیاتی می باشد شاید فراز و فرود داشته باشد ولی هرگز سکون نخواهد داشت و همواره حکومت اسلامی حاکم را به چالش خواهد کشید.
خود گویاست که جبهه ملی ایران مانند بیشترین ایرانیان از جنبش مدنی همه اقشار و طبقات ملت ایران حمایت می کند. حرکت این جنبش در راستای ساختن ایران نوینی است که فرهنگ و ساختار سیاسی آزاد و دموکراتیک خود را بر اساس حاکمیت ملی و جدایی نهاد دین از حکومت برپا خواهد کرد. ما یقین داریم که سرانجام چنین خواهد شد و هیچ قشر و نیروی ارتجاعی توان مقاومت دربرابرش نخواهد داشت.

پاینده ایران
جبهه ملی ایران سامان ششم

سه شنبه، ۲۳ آذر ١۴٠٠