جبهه ملی ایران و مانیفست تغییر نظام ترجمه فارسی گفتگوی ویدیویی با کورش زعیم به انگلیسی

۲۸ دی ۱۳۹۹   |  لینک کوتاه شده :

تاریخ: اسپند ۱۳۸۸، مارس ۲۰۰۸م
Q1: Is this understanding correct that you and Iran National Front are against violent means of regime change and believe in civil action, and that always express your opinion bluntly?
پرسش ۱: آیا این برداشت درست است که شما با مبارزه مدنی برای تغییر رژیم موافق هستید نه روشهای خشونت آمیز، و همیشه دیدگاههای خود را با صراحت ابراز می کنید؟
کورش زعیم: این فرضیه منصفانه ایست. من باور دارم و همیشه به روشنی اظهار کرده ام که روش‌های خشونت آمیز مانند انقلاب، دخالت نظامی چه داخلی و چه خارجی، و یا آشوب عمومی راههای درستی برای فشار برای تغییر سیاسی نیست. زیرا این روش ها می‌توانند از کنترل خارج شوند و شکل تازه‌ای از دیکتاتوری و خفقان مردم را ایجاد کنند.
من حتی نافرمانی مدنی برنامه ریخته نشده و کنترل نشدنی را تایید نمیکنم، بویژه اگر اقتصاد را مختل کند و تاثیر منفی روز زندگی طبیعی مردم بگذارد. من به قدرت افکار عمومی باور دارم. من باور دارم که افکار عمومی اگر درست مدیریت و هدایت شود می‌تواند وسیله‌ای پرقدرت برای اجبار به تغییرات سیاسی بدون آسیب های جانبی باشد.
ما در جبهه ملی ایران باور داریم که همه شهروندان باید قانون اساسی را پیروی کنند چه با بخشی یا همه آن موافق باشند یا نباشند. هر کس حق دارد تغییر در قانون اساسی را پیشنهاد کند و برای تغییر فشار وارد آورد. هیچ قانون اساسی زندگی ابدی ندارد. برای مثال، قانون اساسی ایالات متحده ۱۵ متمم دارد برای پاسخ به نیازهای زمان، قانون اساسی جمهوری هم یک متمم دارد که بازگشت به عقب بوده است. قانون اساسی هر کشور باید بازتاب نیازها و انتظارات مردم در هر مقطع زمانی باشد.
من عقیده خود را ابراز می‌میکنم، و کسی نیستم که با واژه‌ها بازی کنیم، غیرمستقیم یا با کنایه و اشاره سخن بگویم. من باور دارم که باید با شنوندگان صریح و روراست بود و منظور خود را و معنی سخنت را خیلی روشن به مخاطب رساند. من میکوشم که اینگونه سخن بگویم و چیزی را به تعبیر شنونده وانگذارم. سخن روراست به مذاق دیکتاتورها زیاد خوش نمی‌آید، زیرا آنرا توهین مستقیم تلقی می‌کنند.

Q2: What is your opinion about reformists in Iran?
پرسش ۲: عقیده شما درباره اصلاح طلبان چیست؟
کورش زعیم: تفاوت ما با اصلاح طلبان این است که آنان فکر میکنند که باید از هر روزنه کوچک استفاده کرد برای ورود به سیستم و تغییر را از درون انجام داد. آنان آماده هستند که تخلفات فاحشی را که در قانون اساسی هست ندیده بگیرند، مانند اصولی که به آزادی سخن، آزادی عقیده، آزادی رسانه ها، آزادی تشکیل سازمانهای سیاسی و آزادی گردهمایی می‌پردازد. یک اصل تفتیش عقاید را ممنوع می‌کند، ولی عملاً تفتیش عقاید و تبعیض مذهبی به شدت اعمال میشود. آنها همچنین گزینش استصوابی را که نامزدهای سیاسی را بر پایه دیدگاههای مذهبی و حقوق بشری محدود می‌کند چشم پوشی می‌کنند، به شرط اینکه خودشان گزیده شوند.
جبهه ملی ایران، از سوی دیگر، باور دارد که از نامزدها و کنشگران سیاسی انتظار میرود که دستکم اصول حقوق بشری محدودی را که در قانون اساسی هست جدی بگیرند و در رعایت آنها پافشاری کنند. از سیستمی که انتخابات را برگزار میکند انتظار میرود که دستکم قانون خودشان را رعایت کند. این چیزی نیست که ما شاهد آن هستیم. دوم اینکه، اگر انتخابات بطور آزاد و منصفانه برگزار نشود، مجلس نمی‌تواند نشانگر نمایندگی واقعی مردم باشد. بنابراین، مجلس تنها بخش معینی از جامعه را نمایندگی می‌کند. افزون بر این، جبهه ملی ایران با وجود اینکه یک سازمان سیاسی دموکراتیک کهن قانونی با ۵۸ سال پیشینه است، اجازه ندارد که رسانه خود را داشته باشد یا دسترسی به رسانه های عمومی داشته باشد، گردهمایی برایش ممنوع، حق سخنرانی عمومی را هم ندارد، و حتی اجازه دفتر کار و عضوگیری ندارد. ما آنچنان توسط نظام جمهوری اسلامی محدود شده ایم که نام بردن از ما در رسانه های عمومی ممنوع است. اصلاح طلبان هیچکدام از این مسائل و محدودیت ها را که ما داریم ندارند.

Q3: Are you pursuing change of Constitution?
پرسش ۳: آیا شما در پی تغییر قانون اساسی هستید؟
کورش زعیم: نادیده گرفته شدن برخی اصولدموکراتیک و حقوق بشری در قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط نظام به روشنی عامدانه است، زیرا این اصول شامل حداقل حقوق مدنی و حقوق بشری مردم می‌شود و به روشنی مغایر اصول یک دیکتاتوری ایدئولوژیک هستند. از سوی دیگر، برخی اصول دیگری در قانون اساسی هستند که با این اصولی که نام بردم در تضاد هستند. اصول منفی را نظام با شدت اجرا می‌کند و اصول مثبت را انکار. البته ما در جبهه ملی ایران میخواهیم که همه اصل‌های قانون اساسی در آینده بازنگری شوند.

Q4: Did you mean to set up a shadow government by your declaration of 2009 manifest?
پرسش ۴: آیا شما با اعلام مانیفست ۸۸، قصد تشکیل دولت سایه را داشته اید؟
کورش زعیم: ما چگونه می توانیم یک دولت در سایه تشکیل دهیم وقتی خودمان در سایه هستیم؟ تنها با انتقاد از دولت درباره سیاستهای آنها ما را متهم به اقدام علیه امنیت ملی یا براندازی می کنند، چه رسد که یک دولت در سایه را هم اعلام کنیم! ولی جبهه ملی ایران، می‌توانیم بگوییم که تنها سازمان سیاسی است که از چندین سال پیش یک اتاق فکر تشکیل داده و در حال پژوهش و بررسی برای بهتر اداره کردن کشور بوده ایم. ما برخی از اینها را به دولت ارائه داده ایم مانند طرح پیشرفت کشاورزی که به آقای خاتمی وقتی رییس جمهور بود ارائه دادیم، ما طرح برای توریسم، مدیریت بهتر اقتصاد، صنایع، روابط بین الملل، سیستم زندانها، امنیت مرزی، و بسیاری جنبه مدیریت دولتی. حتی در صحنه بین المللی طرح ها و برنامه هایی برای پیشنهاد به سازمان ملل، یونسکو، دیوان کیفری بین المللی و شورای حقوق بشر. به عبارت دیگر، جبهه ملی ایران بسیار فعال در پژوهش و تدوین طرح‌هایی برای اداره ایران آینده بوده که همه آماده هستند، تا وقتی زمان آن برسد.
در واقع منشور خود جبهه ملی ایران که در طی سالها تدوین شده و خود من یکی از نویسندگان آن بوده‌ام است، امیدواریم که قانون اساسی کشورما در آینده باشد.

Q5: Nationalism in the minds of the West is usually related to fascism, how do you define it?
پرسش ۵: ملی گرایی در ذهنیت غربی مترادف با فاشیسم است، شما چگونه آنرا تعریف می‌کنید؟
کورش زعیم: این برداشت مسئله ای بوده که ما همیشه داشته ایم، یعنی مقایسه ملی‌گرایی ایرانی با ناسیونالیسم در اروپا و ژاپن توسط آنانی که با فرهنگ ایران آشنا نبوده اند. فرهنگ ایران برتری‌گرایی یا تبعیض نژادی را نمی پروراند. ایران پناهگاه امن بوده برای همه آنانی که از تبعیض نژادی و مذهبی می‌گریخته‌اند. یک پناهگاه امن برای یهودیان بابل، برای مسیحیان پلستین و امپراتوری روم، و همچنین برای یهودیان لهستان و آلمان نازی. بنابراین، با وجود نظام تبیعض‌گری که اکنون در ایران حاکم است، مردم ایران هرگونه تبعیض بر پایه مذهب، رنگ پوست، کشور مبدأ یا نژاد را درک نمی‌کنند. ما هرگز در درازنای تاریخ برده داری نداشته‌ایم و سرزمین ما هرگز به روی کسانی که از خشونت و بیرحمی گریزان بوده‌اند بسته نبوده است. جبهه ملی ایران نماد ژرفای این فرهنگ نهادینه شده است. برای ما ملی‌گرایی همه آن چیزهایی است که غرور و احترام و رفاه برای ملت ما می‌آورد. ملی‌گرایی یعنی استقلال، یعنی دموکراسی، یعنی دادگری، حقوق بشر و فرصت برابر. ملی‌گرایی ایرانی بر پایه فرهنگ است به رنگ پوست، نوع مذهب یا جغرافیای زایش. من باور دارم که دولت دموکراتیک دکتر محمد مصدق در دهه ۱۹۵۰، براستی نمایانگر بینش ملی‌گرایی در ایران بود. تنها ملی‌گرایی اروپایی و ژاپنی و نیز امریکایی اصلاح شده رنگ پوست را می‌توان فاشیسم خواند که آنها هم اکنون به تاریخ سپرده شده ‌اند.

Q6: Some mistaken decisions have been made during the life of INF, do you deny them?
پرسش ۶: تصمیم های اشتباهی در طی عمر جبهه ملی ایران اتفاق افتاده، آیا شما انکار می کنید؟
کورش زعیم: من هرگز نگفته‌ام که هر تصمیمی که در جبهه ملی ایران گرفته شده درست بوده است. آنچه من گفته‌ام این است که هر تصمیم باید درشرایط و مقتضیات زمانی که آن تصمیم گرفته شده سنجیده شود. ما نباید مربیان دانای پس از پایان مسابقه فوتبال باشیم. پرسش اینست که آیا کسی با همان اطلاعات و شرایطی که تصمیم گیرنده داشته در همان زمان می‌توانسته تصمیم بهتری بگیرد؟ انتقاد کردن فقط برای اینکه انتقادی کرده باشیم در مرام من نیست. باید در داوری منصف بود. ولی، در درون سازمان جبهه ملی ایران ما همیشه انتقاد می‌کنیم، تصمیم‌های خود را بازنگری می‌کنیم، تلاش می‌کنیم شرایط تصمیم‌گیری را بازسازی کنیم در زمانی که تصمیم باید گرفته میشد، درباره شرایط و عوامل بحث می‌کنیم که آیا در آن شرایط می‌شد تصمم بهتری گرفت؟ این یک روند پویاست که ما همیشه در جبهه ملی ایران داریم تا در نوبت بعدی که شرایطی بحرانی پیش می‌آید و ما باید تصمیم سختی بگیریم، همان اشتباهات را نکنیم و تصمیم بهتری از گذشته بگیریم.
-پایان-