جبهه ملی ایران – سامان ششم نقض حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبی و مهاجران را محکوم میکند

۱۱ بهمن ۱۳۹۸   |  لینک کوتاه شده :


در حکومت جمهوری اسلامی تخلفی از اصول و حقوق انسانی، شهروندی و عقیدتی نیست که انجام نشود. حتی کودکان هم از تبعیض، محرومیت و خشونت های جمهوری اسلامی مصون نیستند. خودداری از صدور کارت ملی، که داشتن آن برای هر کار اداری از جمله دانش آموزی ضرورت دارد، برای کودکان ایرانیِ زاده شده از پدران و مادران بهایی از تازه ترین زشتی های حکومت جمهوری اسلامیست که متجلی میشود. همچنین خودداری از صدور شناسنامه برای هزاران کودک بلوچستانی و کودکان زاده شده از مهاجران یا پناهندگان به ایران از زشتی های دیگر و نقض فاحش حقوق کودکان در جمهوری اسلامی است، در صورتیکه بر پایه اصول حقوق بشر، هر کودک زاده شده در هر کشوری بایستی از تمامی حقوق تعریف شده انسانی برخوردار باشد.
از جمله اقدامات ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی که این نظام را بیش از پیش منفور جامعه ایران و در سطح بین المللی کرده آزار و زندانی کردن ایرانیان دو تابعیتی است که آنان را به بهانه های مختلف بازداشت و زندانی و مانند مافیاهای گروگانگیر بین المللی برای آزادیشان باج خواهی میکنند. کشورهای تابعیت دهنده دوم این هم میهنان مهاجر ما نسبت به نوشهروندان خودشان چقدر مهربانتر از جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان ایران هستند که از هیچ اقدامی برای آزادی آنان از چنگال جمهوری اسلامی دریغ ندارند.
بر پایه منشور حقوق شهروندی کورش بزرگ و نیز طبق رای دادگاه بین المللی لاهه، که در همه کشورها بصورت قانون درآمده، هرشهروند حق دارد به هر کشوری که در آنجا از لحاظ امنیت و رفاه و برتری شغلی برای زندگی او موثرتر باشد مهاجرت کند. مگر این نیست که سران جمهوری اسلامی دزدی های خود از جیب ملت ایران را در کشورهای دیگر ذخیره میکنند و حق اقامت یا تابعیت دوم کشورهای دیگر را که از جمهوری اسلامی متمدنانه تر رفتار میکنند میگیرند. آیا آنان که هنوز در مقامهای گوناگون جمهوری اسلامی به غارت ثروت ایران مشغول و دو تابعیتی هستند با دو تابعیتی های خارج نشین که از ترس و ستم جمهوری اسلامی گریزان شده اند متفاوتند؟
جبهه ملی ایران (سامان ششم) اقدامات و سیاستهای غیرانسانی و ناقض حقوق شهروندی جمهوری اسلامی علیه کودکان بهایی زاده و کودکان مهاجران و پناهندگان به ایران را به شدت محکوم میکند و خواهان تجدید نظر، پوزشخواهی و جبران خسارت به هم میهنان ستمدیده را دارد.
جبهه ملی ایران – سامان ششم
تهران- ۱۱ بهمن ۱۳۹۸خ