جبهه ملی ایران – سامان ششم در سوگ است

۲۸ دی ۱۳۹۸   |  لینک کوتاه شده :

 

 

 

کشتار هزاران ایرانی ناراضی در آبان ۹۸

۵۶ تن در زیر دست و پای تشییع کنندگان دی ۹۸

۲۰ تن در سقوط اتوبوس به علت راهسازی غلط – دی ۹۸

۳۵ تن زیر آوار تونل فروریخته به علت مهندسی غلط – دی ۹۸

 

و اکنون

 

۱۷۶ تن در سقوط هواپیمای ۷۳۷       

با شلیک موشکهای سپاه – دی ۹۸